Pályázat óvodapedagógus állásra Nyomtatás
2020. július 27. hétfő, 13:08 Állásajánlatok

Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Cholnoky Jenő lakótelepi tagóvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.05.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

8200 Veszprém, Lóczy Lajos utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Határozott idejű jogviszony a GYES-en lévő kolléga helyettesítésére. Az óvodapedagógus munkaköri feladatait, az óvoda nevelő-oktató munka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó alap dokumentumok, az óvoda munkaterve és az óvodavezető utasítása alapján önállóan, felelősséggel végzi. Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• - főiskola, óvodapedagógus

• - motivációs levél, önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

• - büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•- motivációs levél, önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

•- büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

•- Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Csillag u. 24.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 439/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

•- Elektronikus úton Karácsony Boglárka részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 24.