Pályázat közútkezelő ügyintéző munkakörre Nyomtatás
2023. június 08. csütörtök, 00:00 Állásajánlatok

A pályázat kiírója:

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
 
Munkahely megnevezése:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési Iroda, Üzemeltetési Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
 
Betöltendő munkakör: közútkezelő ügyintéző (határozatlan idejű kinevezéssel, teljes munkaidős foglalkoztatással)

Ellátandó feladatok:
 • Tevékenysége során ellátja az Önkormányzat kezelésében lévő közúthálózat útkezelői tevékenységét, az útfenntartás, a forgalomtechnikai és a forgalomszabályozás ügyeinek intézését, irányítását, felügyeletét.
 • Ellátja a közutak felbontására, igénybevételére, valamint idegen szerv vagy személy által a közutak működésével kapcsolatos más egyéb tevékenységre irányuló feladatok, kérelmek kivizsgálását, elbírálását és az útkezelői állásfoglalások meghozatalát.
 • Közútkezelőként közreműködik a városi úthálózathoz kapcsolódó vagy beilleszkedő utak építési engedélyezésénél, illetve a közutakat érintő közművek terület-felhasználási engedélyezésénél.
 • Biztosítja a közutak állapotának megfelelőségét, folyamatosan figyelemmel kíséri azok minőségét és a felmerülő hibák elhárítására intézkedik. Ugyancsak folyamatosan figyeli a forgalomszabályozási eszközök (jelzőtáblák, jelzőlámpák, stb.) meglétét, biztonságos üzemelését, azokat működteti. A külső szakhatóságok bevonásával bonyolítja a rendszeres forgalombiztonsági felülvizsgálatot. Megszervezi az azonnali beavatkozáshoz, valamint a rendszeres, megelőző karbantartáshoz szükséges kivitelezői hátteret és felügyeli munkájukat.
 • Ellenőrzi az útkezelői hozzájárulásban foglaltak betartását és a feltételektől eltérő vagy nem engedélyezett tevékenység észlelése esetén a szükséges intézkedéseket, hatósági és szabálysértési eljárás kezdeményezését megteszi.
Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • iskolai végzettség: felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés; vagy felsőoktatásban szerzett műszaki szakképzettség
 • egészségügyi alkalmasság
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • közútkezelői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • útügyi igazgatási és/vagy közútkezelői és/vagy forgalomszervezői szakmai gyakorlat
 • szakági műszaki ellenőri jogosultság
 • közigazgatási gyakorlat
 • térinformatikai ismeretek, CAD alapú térképek szerkesztésében szerzett gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások:

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, az 59/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet és a Közszolgálati Szabályzat alapján:

 • családbarát munkahely tanúsítvánnyal igazolt intézkedések
 • központinál magasabb illetményalap
 • 40%-os illetménykiegészítés
 • 25 munkanap alapszabadság
 • cafetéria juttatás
 • bankszámla költségtérítés
 • közlekedési támogatások
 • képzési támogatás
 • jubilálás elismerése.

A pályázathoz csatolandó iratok:
 • motivációs levél
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
 • jogosítvány másolata
 • az adatkezelési tájékoztató tudomásul vételével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat, amely letölthető itt >>
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 30.

A pályázatokat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Személyzeti Önálló Csoportjához (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) kell benyújtani.

A pályázatok 2023. július 14-ig kerülnek elbírálásra.
A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.
Az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető.