Felhívás adatbejelentési kötelezettségre Nyomtatás
2023. január 23. hétfő, 00:00 Adóiroda hirdetményei

Tisztelt Adózóink!

Felhívjuk figyelmüket, hogy fontos adatbejelentési határidő közeledik a magánszemélyek kommunális adója, az építményadó, valamint a telekadó vonatkozásában, ugyanis 2023. január 1-jei állapotnak megfelelően, amennyiben bármilyen adóztatást érintő változás (pl. lakás, nem lakás céljára szolgáló építmény vagy telek szerzése, értékesítése stb.) történt, arról 2023. január 31-ig adatbejelentést kell teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé.

Az adókötelezettségeket a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi adókról szóló többszörösen módosított 33/2014. (VI.30.) számú rendelete állapítja meg.

Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az Önkormányzat illetékességi területén lévő lakás tulajdonosa, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Ügyleírás itt >>

Építményadó köteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.

Mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdonában lévő és életvitelszerű lakhatást biztosító lakás, amely után a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelkezés alapján kell helyi adót fizetni.

A mentesség feltétele továbbá, hogy a lakás sem egészben, sem részben egyéb szálláshely-szolgáltatás céljára nem hasznosított. Ügyleírás itt >>

Telekadó köteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Ügyleírás itt >>

Az adatbejelentéshez szükséges nyomtatványok (kitöltési útmutatóval) letölthetőek a honlapunkról, vagy beszerezhetőek az ügyfélszolgálati irodán, illetve az > Elektronikus önkormányzati portálon keresztül elektronikus úton is beküldhetőek.

A gazdálkodó szervezetek, az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek, valamint az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

A honlapunkon további részletes tájékoztatás adózóink részére rendelkezésre áll.

Amennyiben a nyomtatványok kitöltésével, az ügyintézés menetével kapcsolatban további kérdéseik vannak, kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot adóirodánkkal telefonon, illetve személyesen.

Ügyfélszolgálati Iroda: Veszprém, Szabadság tér 15. Földszint

Ügyfélfogadási időpontok:

hétfőn:       7.30-tól 14.00 óráig

szerdán:    7.30-tól 16.00 óráig
 
VMJV Polgármesteri Hivatal
Adóiroda