Veszprém fejlesztési tervei

A tervezett beruházásoknál a jelenkor elvárásainak megfelelő szemlélet tükröződik, de ezzel párhuzamosan kiemelten kezeli a város a meglévő épített és természeti értékeinek védelmét.

A 2002-ben elfogadott részletes rendezési tervben foglaltakkal összhangban, Veszprém prioritásként kezeli a történelmi belváros és a várhegy környékének többirányú, kulturális és idegenforgalmi célokat is szolgáló feltárási pontjainak, irányainak fejlesztését. A tervezett projektekkel fontosnak tartjuk annak az értékvédelmi folyamatnak a folytatását, amely a várnegyedben és környezetében már megkezdődött. Ennek szellemében előkelő helyen szerepel az egyes meglévő városszöveti elemek egybekapcsolása

  • a belváros komplex gazdasági, szociális, épített örökség- és környezetvédelmi, illetve közlekedési rekonstrukciója,
  • a panel technológiával épített lakótelepek kulturáltabbá, zöldebbé és emberléptékűvé formált rehabilitációja,
  • a város közvetlen közelében elhelyezkedő volt repültéren, az egyetem szellemi kapacitását felhasználó tudományos és technológia park, illetve egyetemi campus kialakítása, megteremtve mindezekkel az európai értelemben vett élhető város feltételeit.

Veszprémben a hagyományosan kialakult városszerkezethez illeszkedő infrastrukturális fejlesztések minden elemében figyelembe veszik az optimális köztér-használatot, hiszen a város földrajzi és szerkezeti adottságai nem teszik lehetővé a pazarló és indokolatlan közterület-felhasználást. Az összes fejlesztés során a lakossági és látogatói igényekhez, valamint annak méreteihez illeszkedő, optimális területhasználat került megfogalmazásra.

Az önkormányzat által tervezett fejlesztések megvalósulásának feltételei a megfelelő volumenű források rendelkezésre állása, melyet leginkább a város forrásabszorpciós képességének növelésével lehet elérni a hazai és főként az európai támogatási források mobilizálásával.

A vállalkozói tőke városi fejlesztésekbe történő befektetéseinek a megfelelő, kiszámítható gazdasági környezet és a megtérülő beruházások a zálogai.

A bemutatott fejlesztések eredményeinek és hatásainak szinergiája olyan értéktöbbletet eredményezhet - nemcsak a város, hanem a térség és a régió gazdasági és kulturális viszonylatában -, amely a tervezett kulturális koncepció nélkül nem lenne megvalósítható.

A tervezett kulturális projekteknek - nemcsak a kultúra területén - olyan multiplikatív hatásai lehetnek, melyek a kistérség és régió gazdaságfejlesztésében megvalósuló projektek létrejötte mellett a városra és környékére jellemző turisztikai szektorban magasan képezett humánerforrásokra igényt tartó, színvonalas munkahelyek kialakulását is eredményezhetik.

Emiatt fontos, hogy a fejlesztések a kultúra céljait szolgálva segítsék elő a társadalom minden tagja számára az értékteremtés és értéknövelés lehetőségét.