Oktatás, tudomány, kutatás

Veszprém szellemiségének alapvető európai értékrendjét az oktatásban kell és lehet kimutatnunk. A helyi hagyomány által csak egyetemnek ismert, magas szintű egyházi iskola a kora középkortól, 1267-től indítja ezt az ívet.

További folytatása a 300 évvel ezelőtt alapított piarista gimnázium, majd ezt követi a félévszázados jubileumán túl lévő Veszprémi – mai nevén: Pannon Egyetem.

Az egyetem indulásakor a régióba telepített nehéziparnak, illetve vegyipari jellegű üzemeknek és kutatóintézeteknek köszönhetően műszaki jellegű volt, mára azonban már a humán tudás univerzitását nyújtja a kilencezer hallgatónak, s működési területe regionális, több megyére terjed ki, európai kapcsolatai pedig mind az oktatásban, mind a kutatás-fejlesztésben meghatározóak.

Megjegyzendő, hogy az oktatásban a kezdetektől jelen vannak az akkori Európa országainak tudós egyházi személyiségei, tanárai is. Ennek az egyházi oktatásnak ma is meghatározó központja Veszprém, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola jelenlétével, s amelynek rendkívül kiterjedt európai intézményi, oktatási kapcsolata van például Olaszország, Ausztria, Németország, stb. hasonló intézményein keresztül.

Az oktatáson is alapuló innovatív értéke Veszprémnek a tudomány. Természetesen alapvetően az egyetemen folyó képzésre, annak intézményi, személyi, kapcsolati tőkéjének felhasználására támaszkodik, de a városban az elmúlt évszázadokban kialakult ennek intézményrendszere, kutató háttere, publikálási fóruma.

A múzeum és annak kutatási, gyűjteményi területei már százesztendősek. Ma már olyan európai projektekben vesznek részt, mint a néprajz, a gazdaságtörténet kutatásai, illetve a régészetben a római kori, immáron két évtizedes közép- és nyugat-európai együttműködés. De ide kell sorolnunk a hasonló múltú levéltárat, a könyvtárat is.

Ugyancsak ide tartozik a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi regionális központja, s meg kell említenünk Veszprém oktatási intézményeit is, amelyekből a magyar tudományos utánpótlás folyamatosan bekapcsolódik az európai kutatási programokba is.

A város tudományos intézetei hazai és nemzetközi projektekben vesznek részt, konferenciákat szerveznek és nagyon komoly szakmai publikációs tevékenységet végeznek.