Településképi kötelezési eljárás

A polgármester településképi kötelezés formájában elrendelheti a településképet romboló reklámok, cégérek, az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységgel járó, vagy építési tevékenységgel nem járó rendeltetésváltozás esetén a rendeltetésmódosítás megszüntetését. Ezen túl lehetősége van a szabálytalan, elavult, városképet előnytelenül alakító állapotok megszüntetésének kezdeményezésére és bármely településképi megoldás megszüntetésére, ha az nem felel meg a településrendezési eszközökben foglaltaknak, és a helyi építészeti értékvédelemmel összefüggő kötelezettségnek.

Településképi kötelezési eljárás kerül lefolytatásra:

-  a helyi építészeti- és városképi értékvédelem érdekében, ha az építmény- és környezete műszaki, esztétikai állapota, vagy annak használati módja nem felel meg a helyi építési szabályzat és értékvédelmi rendelet előírásainak, különösen ha:

 • műszaki állapota nem megfelelő, homlokzati elemei hiányosak, töredezettek, színezése lekopott
 • nem a rendeltetésének megfelelő funkcióra használják
 • megjelenése, színezése az egységes és harmonikus városképet lerontja
 • az építési övezetre előírt zöldfelületi kialakítás, parkoló-fásítás, növényzettelepítés nem valósult meg, hiányos, vagy az elpusztult növényzet pótlása nem történt meg
 • a telek szabad területét nem a területfelhasználási előírásoknak megfelelően, településképet lerontó módon használják
 • az építkezéssel érintett telek és környezete - az átmeneti állapot ideje alatt – nincs a vonatkozó előírásoknak megfelelően rendben tartva, bekerítve

- településképet rontó reklám, cégér hirdető-berendezés, információs elem megszüntetése és eltávolítása érdekében, ha annak mérete, anyaga, megjelenése nem felel meg a reklámrendeletben meghatározott szabályoknak, különösen, ha:

 • műszaki állapota nem megfelelő
 • a megjelenített tartalom aktualitását vesztette, a megjelenített rendeltetés, vagy tevékenység megszűnt
 • nem illeszkedik a településképbe, és a jellemző városképi látványban idegen elemként jelenik meg
 • előnytelenül változtatja meg az épület homlokzatát, tetőzetét, kirakatát, portálját
 • bejelentés nélkül helyezték el
 • harsány színeivel, nagy méretével, kirívó, feltűnő módon jelenik meg a városképben.

- a bejelentési eljárás hatálya alá tartozó településképi elem, épület esetében:

 • ha a bejelentési kötelezettség elmulasztása ellenére megvalósították
 • ha a bejelentési eljárás során, a polgármester tiltó és figyelmeztető felhívása ellenére megvalósították
 • nem a településképi bejelentés során kiadott határozatnak megfelelően valósul meg.

Az eljárás szakaszai:

 1. helyszíni szemle (történhet saját hatáskörben vagy bejelentés alapján)
 2. a szabálytalansággal érintett ingatlan tulajdonosának tájékoztatása, felszólítása
 3. kötelezés
 4. bírság.

Felhívjuk figyelmet, hogy a településképi kötelezettségek megszegése vagy végre nem hajtása esetén e magatartás elkövetője 1.000.000 forint bírsággal sújtható. 

Az ügyet intéző iroda: 

Városfejlesztési Iroda Főépítészi Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9. 209. iroda

Felvilágosítás kérhető:

Béres Szandra (Tel.: 88/ 549-266, e-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Schvarczné Kocsi Tímea (Tel.: 88/ 549-289, e-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )
Schoderbeck Éva (Tel: 88/ 549-261;  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 8.00–16.00 óráig.

Ügyintézés díja: az eljárás díj- és illetékmentes.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

icon 23/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről (4.06 MB)