Közjóléti ügyek
Adósságcsökkentési támogatás
 
Beiskolázási támogatás
 
Felsőfokú oktatási intézményben tanulók albérleti támogatása
 
Gyermekes bérlet
 
Gyermekintézményi térítési díj kifizetéséhez nyújtott támogatás
 
Gyógyszertámogatás
 
Haláleset bekövetkeztére tekintettel nyújtott rendkívüli települési támogatás
 
Időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő, továbbá a létfenntartást veszélyeztetető rendkívüli élethelyzetbe került személy részére nyújtott rendkívüli települési támogatás
 
Köztemetés
 
Lakásfenntartási támogatás
 
Lakossági szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási díj támogatás és a hulladéktároló edény cseréjéhez nyújtott támogatás
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások

- gyermekek átmeneti gondozása: családok átmeneti otthona
- gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde
- gyermekjóléti szolgálat

 
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

Szociális alapszolgáltatások:

- Családsegítés
- Szociális étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Nappali ellátás:
  • idősek nappali ellátása
  • fogyatékos személyek nappali ellátása 
Szakosított ellátási forma:
Ápolást-gondozást nyújtó intézmény / Idősek Otthona
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény/ Időskorúak Gondozóháza.
 
Szociális alapon bérbeadott önkormányzati lakások bérlőinek lakbér támogatása
 
Szünidei gyermekétkeztetés