Ingatlanügyek
Helyiség bérbeadása

Non profit szervezetek részére pályázat mellőzésével, bizottsági döntés alapján

 
Ingatlan elidegenítés

Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant érintő elidegenítések. Bizottsági döntés alapján

 
Ingatlanügyek

Nem birtoksértésből eredő tulajdonjogok rendezése, az ingatlan-nyilvántartási adatok pontosítása

 
Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti jogviszonyának rendezése

Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti jogviszonyának rendezése, lakás-csere szerződés, meghatározott idejű bérleti jog, bérlakásba befogadás, tartási szerződés.

 
Önkormányzati tulajdonú bérlakás eladása a lakásban lakó elővásárlási joggal rendelkező részére

Az állam tulajdonából az Önkormányzat tulajdonába került Önkormányzati lakásra a hatáskörrel rendelkező bizottság döntésének megfelelően az elővásárlási joggal rendelkező részére.

 
Pályázat bérlakás bérletére

Azok számára, akik lakhatási gondjukat önkormányzati tulajdonú bérlakás bérletével kívánják megoldani.

 
Társasházak működésével kapcsolatos észrevételek

Társasházak működésével kapcsolatos észrevételek

 
Volt tanácsi támogatással kapcsolatos ügyek

Az a család aki lakásvásárláshoz pénzbeli támogatást kapott a volt Városi Tanácstól, és a támogatást vissza kifizette, vagy vissza nem térítendő támogatatást kapott, a jelzálogjog törlését kezdeményezheti