Építéshatósági ügyek
 

Építésügyi hatósági eljárásfajták: Építési engedélyezési, összevont engedélyezési, fennmaradási engedélyezési, használatbavételi engedélyezési, bontási engedélyezési, engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési, jogutódlás tudomásulvételi, használatbavétel tudomásulvételi, az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, hatósági bizonyítvány kiállítása iránti, végrehajtási, szakhatósági eljárások.

Az ügyet intéző iroda:

Városépítészeti Iroda   
8200 Veszprém, Óváros tér 9. A épület
 

ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer:

Az ÉTDR elérhetősége > https://www.etdr.gov.hu/
Az ÉTDR projekt honlapja > http://www.e-epites.hu/etdr
Felhasználói kézikönyvek, útmutatók a rendszer használatához

Tájékoztatás jogszabályváltozásról!

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8) Korm. rendelet alapján 2018. január 1-jét követően kérelem papír alapon nem nyújtható be.

Kérelem kizárólag az ÉTDR rendszeren keresztül, vagy személyesen elektronikus adathordozón terjeszthető elő.

Az e-mail nem minősül az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (10) bekezdésében meghatározott hivatalos elérhetőségnek, mert az e-mail esetében a hitelességnek és a továbbítás biztonságának a legalapvetőbb követelményei is hiányoznak, valamint az ügyfél azonosítását sem teszi lehetővé.

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 154. § (3) bekezdése szerint elektronikus levélcímre (e-mail), jogkövetkezménnyel járó iratot nem lehet küldeni.

Az elektronikus úton kezdeményezett építésügyi hatósági eljárási illeték átutalással a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számlaszámra fizethető be.

A közlemény rovatban fel kell tüntetni a kérelmező nevét, a település nevét és a helyrajzi számot. Az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni.
 
Az eljárási illetéket, igazgatási szolgáltatási díjat, bírságot az alábbi honlapon keresztül is meg lehet fizetni: https://efp.e-epites.hu/. A befizetés során az ÉTDR azonosítót kell megadni a „Tárhely azonosító a rendszerben” rovatban.
 

Kapcsolódó, hatályos építésügyi jogszabályok:

> 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

A felvonókról és a mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet

> Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet.

> Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet

> Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

> Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

> Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

> Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

 

Letölthető dokumentumok: 
 
 

Az iroda illetékességi területéhez tartozó települések építési szabályzatai

Veszprém

 
Barnag
 
Eplény
 
Hajmáskér
 
Hárskút
 
Herend
 
Hidegkút
 
Márkó
 
Mencshely
 
Nemesvámos
 
Pula
 
Sóly
 
Szentgál
 
Szentkirályszabadja
 
Tótvázsony
 
Veszprémfajsz
 
Vöröstó