Gépjárműadó

Belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, motorkerékpár adóztatása.

Az ügyet intéző iroda:

VMJV. Polgármesteri Hivatal Adóiroda
8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

Ügyfélszolgálat nyitva tartása a földszinten:

  • hétfő:       7.30 – 16.00 óráig
  • szerda:    7.30 – 17.30 óráig
  • péntek:    7.30 – 12.00 óráig

Felvilágosítás és időpontegyeztetés kérhető: 

Jánosfalvi Viktória   /A-J/, valamint a hagyatékkal érintett gépjárművekkel és a mozgáskorlátozotti mentességgel kapcsolatos ügyekben

88/549-370,   Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Lukácsné Hartmann Ágota   /K-ZS/
88/549-358, Fax: 88/549-354 
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Az adóztatási feladatokat magánszemélyek esetében a lakcím szerinti önkormányzat adóhatósága, nem magánszemély esetében a járműnyilvántartásban bejegyzett székhely vagy telephely szerinti önkormányzati adóhatóság látja el. A címváltozás (lakcím, székhely, telephely) évére járó adót teljes egészében a régi cím szerinti önkormányzathoz kell fizetni, az új cím szerinti önkormányzat illetékessége a címváltozást követő év első napjától áll fenn.

Az adót az adóhatóság a központi járműnyilvántartásból kapott adatközlés alapján kivetéssel állapítja meg.

Adófizetésre kötelezett:

Az adóévre járó adót az adóalany fizeti meg. Az egész évi adót annak kell megfizetni, aki a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala járműnyilvántartása szerint - amelynek adatai alapján a gépjárművek adóztatása a 2004. évtől történik - az év első napján a gépjármű tulajdonosa, illetve üzembentartója volt

Újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű után a forgalomba helyezés napját követő hónap első napjától kell adót fizetnie az ez idő szerinti tulajdonosnak vagy üzembentartónak. A gépjármű forgalomból való kivonásakor a kivonás hónapjának utolsó napjáig esedékes adó időarányosan fizetendő meg.

Bevallási, bejelentési kötelezettség az alábbi esetekben van:

  • Ha a gépjármű jogellenesen került ki az adóalany birtokából (ellopták). Ekkor kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, melyhez szükséges a rendőrhatósági nyomozásról készült jegyzőkönyv, ill. határozat
  • Ha az adó alanyát mentesség illeti meg.

Gépjárműadó mentességben 2013. január 1-jétől az részesülhet, aki súlyos mozgáskorlátozottságát, egyéb fogyatékosságát (autista, látás-, hallássérült) az Önkormányzat Adóhatóságánál az alábbi módon igazolja

a) a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve, mint szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény másolattal, vagy

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot) 23.§ (1) bekezdés e.) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy az f.) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül, és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság.

c) az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) EszCsM rendelet 1. mellékletében meghatározott, az „L” betűjel szerinti mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved, és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz.

Amennyiben Ön a fent említett dokumentumok egyikével sem rendelkezik, akkor a Veszprém Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve fogja adómentességre való jogosultságát megállapítani. Ehhez a rendelkezésére álló, a mozgáskorlátozottsággal kapcsolatos eredeti orvosi dokumentumokat a VMJV PH Adóhivatalánál (8200 Veszprém, Szabadság tér 15. földszinten lévő ügyfélszolgálat) kell benyújtania. A polgármesteri hivatal megkeresi a rehabilitációs szervet a szakvélemény kiadása céljából.

A fenti igazolások valamelyikének benyújtása esetén a mentesség továbbra is egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után adható 13.000 forint erejéig.

Nem kell bevallást, bejelentést tenni:

Új vagy használt gépjármű vétele, gépjármű eladása, forgalomból való kivonása esetén az adóhatóság felé bevallási, bejelentési kötelezettség nincs.

A gépjárműadót az adóhatóság a Központi Járműnyilvántartó adatközlése alapján írja elő és szünteti meg. Az adatközlés az országos járműnyilvántartáson alapul, amely az okmányiroda felé bejelentett változások szerint módosul.

Amennyiben a gépjármű vásárlója nem jegyezteti be a tulajdonjog-változást, az adó alanya továbbra is a régi tulajdonos marad. Ezért a gépjármű eladását az előző tulajdonosnak is be kell jelentenie az okmányiroda felé az adásvételt követő 8 napon belül, a vevőnek az adásvételt követő 15 napon belül az adásvételi szerződés másolatának okmányirodához történő eljuttatásával.


Gépjárműadó beszedési számlaszáma: 

11748007-15430001-08970000

Kapcsolódó jogszabály, rendelet:

A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény 

Az adózás rendjéről szóló módosított 2017. évi CL. törvény


Letölthető nyomtatvány:

icon Adatbejelentő gépjárműadóhoz (322 kB)

> Vállalkozóknak 2019-től kötelező az elektronikus ügyintézés