Adóügyek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóirodájával 2019. január 1-től a gazdálkodó szervezetek (társas és egyéni vállalkozások stb.) kizárólag elektronikus úton intézhetik ügyeiket.

Továbbá az Adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 36. § (6) alapján az adóhatóságnak akkor is elektronikus úton kell tartania a kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az Eüsz tv. szerinti jogi képviselővel, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár el.

Az egyéni vállalkozóként is nyilvántartott magánszemélyek kapcsolattartásáról bővebb információ itt >>

Elektronikus kapcsolattartás lehetőségei:

1. Önkormányzati Hivatali Portál (továbbiakban OHP):

Irodánk 2019. április 8-i nappal csatlakozott az ASP országos adórendszerhez. A Portál az ügyfélkapuval/cégkapuval rendelkező természetes és jogi személyek számára biztosít lehetőséget a nyomtatványok elektronikus továbbítására illetve adófolyószámla lekérdezésére.

Tájékoztató az OHP használatáról: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

Hivatali kapu használata során irodánk neve:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
(rövid név: VESZPREM, KRID: 203273755)

2. NAV-on keresztül: ÁNYK keretprogram használatával

A www.nav.gov.hu oldalról „Nyomtatványkitöltő programok” menüpont alatt kell betölteni a kiválasztott nyomtatványt az ÁNYK keretprogramba. Jelenleg itt csak iparűzési adóval kapcsolatos nyomtatványok érhetők el (pl.: 18HIPA, 19HIPA, 19HIPAEK).

Az ANYK keretprogram letölthető a NAV honlapjáról itt >>

3. „e-Papír” szolgáltatás: https://epapir.gov.hu

A nyomtatványokat honlapunkon az Önkormányzati adók menüpontban a különböző adóügyek oldalain érhetik el.  A kitöltött „world” típusú nyomtatványokat „pdf” formátumban tudják továbbítani irodánknak, melyet a feltöltést követően, „HITELESÍTÉS” gombra kattintva elektronikus aláírással lát el a rendszer.

4. Az   rendszer - ÁNYK keretprogramon használatával

Az Önkormányzati Hivatali Portálra való átállás megkönnyítése végett, még 2019. évben lehetőség lesz az eddig megszokott „ÁNYK" típusú űrlapok beküldésére. Az e-Adó rendszer 2019. április 5-étől már nem frissül, így a felületen a 2019. április 5-i állapot látható a jogosultak részére.

Akik eddig nem regisztráltak az e-Adó rendszerben, de az ÁNYK-s beküldési módot szeretnék választani, itt tájékozódhatnak a nyomtatványok sikeres továbbításáról:

Szolgáltatás indítása: http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/images/stories/ARCULAT_2014/e-ado_logo_x.png feliratra kattintással (Közvetlenül: veszprem.eado.hu)

icon Tájékoztató nyomtatványok beküldéséről (246.38 kB)

Az ANYK keretprogram letölthető a NAV honlapjáról itt >>

 

Adózással kapcsolatos beszedési számlaszámok:

Iparűzési adó beszedési számla:

11748007-15430001-03540000
Építményadó beszedési számla:
11748007-15430001-02440000
Egyéb bevételek beszedési számla:
11748007-15430001-08800000
Idegen bevételek elszámolási számla:
11748007-15430001-04400000
Gépjárműadó beszedési számla:
11748007-15430001-08970000
Magánszemélyek kommunális adója számla:
11748007-15430001-02820000
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó számla:
11748007-15430001-03090000
Telekadó beszedési számla:
11748007-15430001-02510000
Bírság beszedési számla:
11748007-15430001-03610000
Késedelmi pótlék beszedési számla:
11748007-15430001-03780000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó számla:
11748007-15430001-08660000
Talajterhelési díj beszedési számla:
11748007-15430001-03920000
Hatósági eljárási illeték számla:
11748007-15430001-03470000

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy ügyfélszolgálatunkon hozzátartozó / más adózó adószámlájára történő bankkártyás befizetés esetén meghatalmazás szükséges!


Letölthető nyomtatványok: 

Eplényi nyomtatványok letöltése itt >>

(A dokumentum típusa ablakban a "helyi adó nyomtatványok" kiválasztásával!)


2019. évi helyi adó-naptár

 
HATÁRIDŐ
Az adókötelezettség jogcíme
 
Jogszabályi hivatkozás
Január 15.
Az építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója kötelezettségében bekövetkezett változások bevallása
KATA vállalkozások iparűzési adóbevallása, amelyek 2018. évben adókedvezményt érvényesítettek
Reklámhordozók építményadó bevallása
Art. 18. §
 
 
 
Htv. 39/B. § (6) bek. b)
 
 
Február 15.
KATA adóalany adóztatási forma változtatásának bejelentése
Htv. 39/B. § (9) bek.
Február 25.
A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás benyújtása a kifizető által
Art. 82. §, Szja. tv. 73. §
Kifizetést
követő hó 12.
Kifizető által levont termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó és a magánszemély által fizetendő jövedelemadó befizetése *
Art. 82. §
Tárgyhó 15.
Az előző hónapban beszedett idegenforgalmi adó befizetése és az adóbevallás benyújtása
Art. 58. §
Art. 2. sz. Melléklet II/A. 3) pontja)
Március 15.
Az építményadó, helyi iparűzési adóelőleg**, magánszemélyek kommunális adója, telekadó és gépjárműadó I. félévi részének befizetése
Art. 3. sz. Melléklet II. A. 1.a) pont, 4) pont, II/B.
 
Március 20.
A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás benyújtása magánszemély által
Art. 82. §, Szja. tv. 73. §
Március 31.
A 2018. évi talajterhelési díj bevallásának benyújtása és megfizetése
2003. évi LXXXIX. tv. 20. § (1) bek. és 21/A. § (1) bek.
Május 31.
A 2018. évi helyi iparűzési adó bevallása. A vállalkozó által már 2018. évben befizetett adóelőleg és feltöltési kötelezettség valamint a tényleges adó különbözetének esedékessége. Az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg fizeti meg illetve igényelheti vissza a különbözetet.
Art. 2. sz. Melléklet II. A 1.a) pont
3. sz. Melléklet II/A. 1.c) pont
Szeptember_15.
A II. félévi építményadó, iparűzési adóelőleg, magánszemélyek kommunális adója, telekadó, gépjárműadó befizetése
Art. 2. sz. Melléklet II. A. 1.c) pont, 4), és II/B
 
December 20.
Iparűzési adó feltöltési kötelezettségről adóbevallás benyújtása és az adó-kiegészítés megfizetése
Art. 2.sz. Melléklet II/A. 1.b) pont és Art. 3.sz. Melléklet II.A. 1.b)
 
* A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadót a magánszemélynek minden negyedévet követő hó 12.-ig kell megfizetnie
** A 2019. I. félévi iparűzési adóelőleg a 2018. évi adóelőleg 50 %-a.
*** Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó bevallásának határideje a tevékenység befejezése napját követő hónap 15. napja. 
Adózás rendjéről szóló 2018. évi CL. tv. (Art.)
Helyi adóról szóló 1990. évi C. tv. (Htv.)
Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. (Szja.)


Adóhatósági igazolás

Pályázathoz, pályázat fenntartáshoz, hitelkérelemhez, végelszámoláshoz stb. szükséges igazolás kiadása a helyi adótartozásról.

 
Építményadó

Veszprém város közigazgatási területén lévő nem lakás céljára szolgáló építmény, építményrész és a vállalkozások tulajdonában lévő lakás, garázs.

 
Gépjárműadó

Belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, motorkerékpár adóztatása.

 
Idegenforgalmi adó

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

 
Iparűzési adó

Az oldalról letölthetők az iparűzési adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok.

 
Jövedéki adó

Jövedéki adó a legfeljebb 50 liter/év magánfőzött párlat után.

 
Köztartozás adók módjára történő behajtása
 
Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek számára, akik a naptári év első napján a lakás tulajdonosai vagy a lakás bérleti jogának jogosultjai. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Vagyoni értékű jog esetén annak gyakorlója az adó alanya.

 
Méltányossági kérelem adóügyben

Adó (csak magánszemély esetében), pótlék és bírság hátralék mérséklése, törlése továbbá fizetési könnyítés (részletfizetési kedvezmény, fizetési halasztás) stb. tárgyában benyújtott kérelmek.

 
Reklámhordozók utáni építményadó

2018. január 1-től Veszprém MJV Önkormányzata a helyi adókról szóló többszörösen módosított 33/2014. (VI.30.) számú rendelete adóztatás alá vonja az önkormányzat illetékességi területén elhelyezett szabadtéri reklámhordózókat.

 
Talajterhelési díj

Az a magánszemély, vállalkozó/vállalkozás aki/amely Veszprém város illetékességi területén közművesített területen a csatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlannal rendelkezik.

 
Telekadó

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. december 15.-én megalkotta a 44/2011.(XII.16) sz. rendeletét, mely szerint adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

 
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem

Adóbevallásra kötelezett az az adózó, aki Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén levő termőföld bérbeadásból bérbeadó magánszemélyként jövedelmet szerez, vagy kifizetőként bérbeadónak adóköteles bérleti díjat fizet ki.