Minőségirányítás - minőségpolitika
 

Veszprém MJV Önkormányzatának minőségpolitikája

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának vezetői és munkatársai elkötelezettek vagyunk tevékenységünk és a belső folyamatok folyamatos javítása mellett.
Törekszünk arra, hogy ügyfeleink, partnereink igényeit a lehető legmagasabb szinten elégítsük ki, folyamatosan fejlesztve ismereteinket.

Szakmai képzéssel hozzájárulunk dolgozóink minőségközpontú gondolkodásának fejlesztéséhez és olyan légkör kialakításához, mely elősegíti a hatékony megújulási készség és minőségjavítás iránti igény fenntartását, fejlesztését, magasabb színvonalú szolgáltatás megvalósítását.
Vállaljuk, hogy a minőségpolitikában rögzítettek teljesítése érdekében MSZ EN ISO 9000:2001 szabványrendszernek megfelelő minőségirányítási rendszert működtetünk Polgármesteri Hivatalunkban.
A hivatal törvényes, eredményes és hatékony tevékenységét, annak jó minőségét biztosítjuk. A minőség iránti elkötelezettségünk a mindennapi munka részeként érvényesül. A minőségrontó tényezőket feltárjuk és korrigáljuk.
A minőségpolitikánk egységesen és teljes körűen érvényes minden tevékenységi területünkre, működésünk folyamataira.
Ennek megfelelően felelősséget vállalunk azért, hogy

  • a Polgármesteri Hivatal munkatársai tevékenységükkel elősegítsék a képviselő-testület és bizottságai törvényes, eredményes és hatékony működését,
  • a Polgármesteri Hivatal hatósági eljárásaiban - a jogszabályi megfelelőség mellett - ügyfélközpontú gondolkodásmódot és eljárási technikát alkalmazzon,
  • az önkormányzat által biztosított infrastrukturális szolgáltatások és település üzemeltetési feladatok ellátásának minőségét folyamatosan javítjuk,
  • az önkormányzat által fenntartott intézményrendszer az alapító okiratban rendszerbe foglalt alapvető tevékenységi körök ellátásán túl feleljen meg polgáraink és a településünkre látogató vendégeink minőség iránti elvárásainak,
  • a településünkön működő helyi-, belföldi és külföldi gazdasági társaságok tevékenységének megkezdéséhez és működésükhöz a szükséges önkormányzati támogatással rendelkezzenek a megfelelő minőségi és hatékonyságú területszabályozási és adórendszer kialakításával,
  • Veszprém Megyei Jogú Város a térségben betöltött gazdasági, oktatási, kulturális szerepét továbbfejlesztve, idegenforgalmi szerepét növelve eleget tehessen az országos és nemzetközi minőségi elvárásoknak,
  • közbeszerzéseink során maradéktalanul megfeleljünk a törvényesség, gazdaságosság, nyilvánosság elveinek, beszállítóinktól is elvárva a minőség iránti elkötelezettséget.

A minőség az eljárások feltétlen jellemzője, de egyben szemléletmód is az Önkormányzat és szervei működésében.

Veszprém, 2010. május 1.

Porga Gyula polgármester
Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése és a
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nevében