Stratégiai Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:

hétfőn és szerdán: 7.30-tól 16.00 óráig.

Stratégiai iroda munkatársai

 
Név
Munkakör
Szoba
Telefon
Dr. Józsa Tamás
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
irodavezető, kabinetfőnök
205
549-224
T. Kiss Csaba
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
integrált irányítási vezető
314
549-107
 
 Projektkoordinációs csoport 
Szajkó Viktória
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
313
549-284
Bacher-Filinger Ágnes
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
108
549-186
Bartha László 
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
108
549-218
Kanicska Szonja
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
106
549-386
Kiss Renata
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
316
549-373
Knauer Anna
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
316
549-277
Kovács Anikó
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
ELENA projektmenedzser
B. ép. 1.
549-179
Lakner Gabriella
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
108
549-186
Makovinyi Bernadett
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
ELENA projektmenedzser
B.ép. 1.
549-115
Merics-Károlyi Melinda
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
110
549-214
Mórocza-Tavas Eszter
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
megbízott
110
549-372
Takács Diána
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
110
549-214
Takács Zoltán
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
106
549-132
Török Ágnes
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
projektkoordinátor
106
549-248
 
Vagyongazdálkodási csoport
Dr. Kónya Norbert
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
315
549-193
Hetyeiné Bors Ildikó
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
vagyongazdálkodási
referens
311
549-110
Jenei-Steixner Kinga
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
vagyongazdálkodási
referens
311
549-110
Nagyné dr. Kerekes Zsófia
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
vagyongazdálkodási
jogi referens
 B ép.
1
549-233 

A Stratégiai Iroda feladatköre (SZMSZ)

10.8.1. ellátja a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Veszprém megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2014-2020 közötti időszak Területi és Településfejlesztési Operatív Program 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtásáról szóló megállapodás program végrehajtási (programmenedzsment) feladatait,

10.8.2. döntéshozatalra előkészíti az európai uniós pályázatokat, koordinálja a Hivatal más szervezeti egységeinek ehhez kapcsolódó tevékenységét,

10.8.3. koordinálja a nyertes európai uniós pályázatok végrehajtását, elszámolását, utánkövetését,

10.8.4. külön döntés alapján ellátja a pályázatok projekt- menedzsmenti feladatait,

10.8.5. közreműködik az önkormányzatok intézményeinek európai uniós pályázati tevékenységében, ellátja az önkormányzatot és a polgármesteri hivatalt érintően a pályázati lehetőségek felderítését,

10.8.6. előkészíti az érintett szervezeti egységekkel közösen a városfejlesztési stratégiát, szervezi annak végrehajtását, gondoskodik a programok egyeztetéséről,

10.8.7. együttműködik – a Városfejlesztési Irodával közösen - a Városfejlesztő Társasággal Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a társaság között létrejött megállapodásban rögzítettek szerint,

10.8.8. gondoskodik a külső támogatásból megvalósuló fejlesztésekkel összefüggésben - a Városfejlesztési Irodával közösen - a kijelölt közreműködő szervezetekkel történő kapcsolattartásról, önkormányzati döntés alapján az önkormányzatok képviseletét ellátja,

10.8.9. a települések lakói és az önszerveződő közösségek, szervezetek pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos észrevételeit regisztrálja, összesíti,

10.8.10. ellátja a Tulajdonosi Bizottság működésével kapcsolatos referensi feladatokat,

10.8.11. ellátja a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság működésével kapcsolatos referensi feladatokat,

10.8.12. ellátja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos vagyonkezelő ügyintézői feladatokat,

10.8.13. közreműködik az önkormányzatok gazdasági programjának, közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének, és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében az éves vagyongazdálkodási irányelvek megalkotásának előkészítésében,

10.8.14. ellátja vagy koordinálja az önkormányzati ingatlanok hasznosításával, értékesítésével kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását; ellátja a termőföld művelési ágú, vagy művelés alól kivett ingatlanok „kiskert” céljára történő bérbeadásával kapcsolatos döntések előkészítését, 

10.8.15. közreműködik Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal jogi képviseletének ellátásában az önkormányzat ingó- és ingatlanvagyonát érintő ügyekben; ezen feladatok ellátása érdekében együttműködik a Polgármesteri Hivatal feladatköre szerint érintett szervezeti egységével és segíti jogi munkáját, a közbeszerzési eljárásban helyettesíti az Önkormányzati Iroda jogtanácsosát. Ellátja a Polgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi felelősének feladatait.

10.8.16. az építtető vagy az építési hatóság megkeresésére önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában – a Városüzemeltetési Iroda, Városfejlesztési Iroda és a főépítész véleményének kikérése után – előkészíti a polgármester tulajdonosi nyilatkozatának megtételével kapcsolatos döntést, előkészíti az önkormányzatok ingó-, ingatlanvagyonára vonatkozóan a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos döntést,

10.8.17. közreműködik a Városfejlesztési Iroda lebonyolításában megvalósuló felújítások, beruházások végrehajtásának előkészítésében, végrehajtásában, amennyiben azokban pályázati források igénybevételére kerül sor.

10.8.18. együttműködik a településfejlesztési koncepció és településrendezési tervek előkészítése során a Városfejlesztési Irodával, 

10.8.19. közreműködik az önkormányzatok hosszú távú vagyongazdálkodási elképzelései és a befektetés-ösztönzési koncepciói előkészítésében és végrehajtásában, továbbá Veszprém Megyei Jogú Város integrált városfejlesztési stratégiája és az ágazati koncepciók és stratégiák megalkotásában, összehangolásában és a megvalósulásuk nyomon követésében,

10.8.20. ellátja az önkormányzatok befektetés-ösztönzési tevékenységét és kapcsolatot tart a fontosabb gazdasági szereplőkkel és érdekképviseleteikkel,

10.8.21. gondoskodik az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer működésével, továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

10.8.22. javaslatot tesz a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetési szerveinek a szervezetfejlesztésére 

10.8.23. utóellenőrzi a megvalósult szervezetfejlesztési projekteket (ÁROP), továbbfejleszti annak eredményeit

10.8.24. rész vesz az egységes hivatali-önkormányzati arculat kialakításában, és az önkormányzati marketingstratégia előkészítésében és végrehajtásában,

10.8.25. koordinálja az új belső kommunikációs felület kialakítását,

10.8.26. részt vesz az e-közigazgatás feltételeinek a kialakításában,

10.8.27. megszervezi az e-közigazgatás folyamatos fejlesztését,

10.8.28. részt vesz a zöld közigazgatás folyamatának és a gyakorlatba ültetés feltételeinek kidolgozásában,

10.8.29. koordinálja az EMAS rendszer bevezetését és üzemeltetését,

10.8.30. továbbfejleszti az egyéni és szervezeti teljesítményhez kapcsolódó gyakori visszajelzések rendszerét, üzemelteti a CAF önértékelési rendszert, ügyfél-elégedettségi rendszert,

10.8.31. projektmenedzseri szerepet vállal a szervezetfejlesztési és tudásbővítéssel kapcsolatos pályázatok lebonyolításában,

10.8.32. szervezetfejlesztési és változásvezetési koncepciót dolgoz ki a polgármesteri hivatal stratégiai teljesítményének javítása és mérése érdekében,

10.8.33. közreműködik a polgármesteri hivatal folyamat és működési szabályozásának kialakításában,

10.8.34. ellátja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott adatok honlapon történő nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos szervezési feladatokat, és ellenőrzi az irodai szintű szervezeti egységek kötelezettségeinek teljesítését,

10.8.35. a részére megküldött információk alapján a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény hatálya alá tartozó pályázatokról adatot szolgáltat a pályázati eljárásokkal kapcsolatos adatok közzétételének helyéül szolgáló honlap üzemeltetője részére,

10.8.36. ellátja a Tulajdonosi Bizottság által tárgyalt előterjesztések törvényességi vizsgálatát, kivéve, ha a jegyző az érintett előterjesztés törvényességi vizsgálatának elvégzéséről eltérő döntést hoz,

10.8.37. nyilvántartást vezet a Polgármesteri Hivatal képviseletében hivatali kapu igénybevételével eljárni jogosult személyekről, melyben rögzíti az érintett személyek nevét az ügyfélkapu regisztrációnál megadott elektronikus levelezési címét,

10.8.38. ellátja a Polgármesteri Hivatal "adat- és adatvédelmi felelőse" feladatait az Önkormányzati Iroda jogtanácsosának közreműködésével. 

10.8.39. koordinálja az önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó feladatokkal kapcsolatosan a KSH felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését,

10.8.40. koordinálja az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásával, a bérleti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos döntések előkészítését, ellátja a nem önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlőkijelölésével kapcsolatos döntések előkészítését, a tulajdonossal kötött megállapodás alapján.

 

 

 

    Acrobat Reader
    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek