Városfejlesztési Iroda

Címe: 8200 Veszprém Óváros tér 9. A épület

A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:

hétfőn és szerdán: 7:30-tól 16:00 óráig.

 A Városfejlesztési Iroda munkatársai

Név
Munkakör
Szoba
Telefon
 Mellék
Lamos Péter
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
irodavezető
105
549-123
123
Szabó Ildikó
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  
gazdálkodási és statisztikai ügyintéző
105
549-225
225
Baumgartner Anita
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
asszisztens
105
549-127
127
   
Infrastruktúra fejlesztési Csoport
Józan György
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
általános helyettes
104
549-286
286
Hanis Ferencné
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
beruházási ügyintéző
107
549-128
128
Böde Gábor
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
beruházási ügyintéző
107
549-287
287
Jani Péter
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
beruházási ügyintéző
107
549-376
376
Prém Dóra
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
beruházási ügyintéző
107
549-122
122
Reményi Tamás
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
beruházási ügyintéző
107
549-122
122
 
Magasépítési Csoport
Adlovits Péter
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
103
549-113
113
Csukárdi Balázs
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
beruházási ügyintéző
102
 549-149
149
Findeiszné Bakos Zita
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
beruházási ügyintéző
108/A
549-293
293
Pityinger Dóra
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
beruházási ügyintéző
101
549-344
344
Vadász Tamás
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
beruházási ügyintéző
102
549-112
112
Vankó Adrienn
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
beruházási ügyintéző
108/A
549-144
144
Varga Lóránt
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
beruházási ügyintéző
101
549-167
167
 
 Főépítészi Csoport
Név
Munkakör
Szoba
Telefon
Horváth Gábor
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
főépítész, csoportvezető
209
549-121
Béres Szandra
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
főépítészi referens
210
549-266
Schvarczné Kocsi Tímea
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
főépítészi referens
210
549-289
Schoderbeck Éva
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
műszaki ügyintéző
210
549-261
 
 

Városfejlesztési Iroda feladatköre (SZMSZ) 

10.10.1. feladata az építési, létesítési engedélyhez kötött önkormányzati infrastrukturális, közterületi, közúti, magasépítési, környezetvédelmi, vízgazdálkodási, energetikai fejlesztési döntések előkészítése, más hivatali szervezeti egységek kapcsolódó tevékenységének koordinálása, a költségvetésben jóváhagyott fejlesztési feladatok végrehajtása,

10.10.2. ellátja, koordinálja, az intézményi feladatkörbe utalt feladatok esetén koordinálja és ellenőrzi az önkormányzati felújítások, beruházások előkészítését, lebonyolítását, elszámolását, 

10.10.3. Veszprém Megyei Jogú Város esetében e feladatkörében együttműködik az önkormányzati intézmények üzemeltetését ellátó „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató ZRt-vel (továbbiakban: VKSZ),

10.10.4. műszaki ügyeket érintően az oktatási intézmények esetén együttműködik az oktatást fenntartó KLIK szervezettel,

10.10.5. részt vesz a „VKSZ” által üzemeltetett intézmények, karbantartási feladatainak előkészítésében, ellenőrzi annak végrehajtását, és ellátja annak időszakos elszámolásához kapcsolódó szakmai teljesítés igazolását,

10.10.6. előkészíti és végrehajtja az intézmények és bérlakások akadálymentesítési programját,

10.10.7. együttműködik a Stratégiai Irodával a városfejlesztési stratégiával kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, a programok egyeztetésében,

10.10.8. együttműködik - a Stratégiai Irodával közösen - a Városfejlesztő Társasággal, az Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a társaság között létrejött megállapodásban rögzítettek szerint,

10.10.9. gondoskodik - a Stratégiai Irodával közösen - a külső támogatásból megvalósuló fejlesztésekkel összefüggésben a kijelölt közreműködő szervezetekkel történő kapcsolattartásról,

10.10.10. előkészíti a közműfejlesztési támogatás megállapításával kapcsolatos döntést és gondoskodik a végrehajtásról,

10.10.11. közreműködik az önkormányzati ingatlanok átadásában, átvételében,

10.10.12. közreműködik a művészeti alkotások elhelyezésével, elkészítésével kapcsolatos döntések előkészítésében, gondoskodik végrehajtásukról,

10.10.13. gondoskodik az önkormányzati energetikai feladatok ellátásáról, irányítja az energiastratégia operatív végrehajtását. E feladatkörében együttműködik a VKSZ-szel, és a Stratégiai Irodával.

10.10.14. gondoskodik az Önkormányzat településrendezési feladatainak előkészítéséről, végrehajtásáról, a településrendezési tervek, eszközök (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) elkészítéséről, felülvizsgálatáról, módosításáról,

10.10.15. ellátja az építészeti értékvédelemmel, városkép alakítással kapcsolatos feladatokat, előzetesen egyezteti és véleményezi - a Helyi Építési Szabályzatban meghatározott esetekben - az engedélyezésre benyújtott terveket,

10.10.16. közreműködik a városfejlesztési stratégia és programok egyeztetésében és kidolgozásában,

10.10.17. előkészíti a szomszédos települések településszerkezeti tervére vonatkozó írásbeli véleményt,

10.10.18. településfejlesztési-, településrendezési-, városépítészeti kérdésekben, projektfeladatok elvégzésében, beruházások végrehajtásának előkészítésében együttműködik a Stratégiai Irodával, a Városépítészeti Irodával és a Városüzemeltetési Irodával, 

10.10.19. a főépítész elnökként irányítja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyi Építészeti- műszaki Tervtanácsát,

10.10.20. ellátja a helyi Építészeti- műszaki Tervtanács működésével kapcsolatos titkári, és egyéb koordinációs feladatokat,

10.10.21. az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal, vagyongazdálkodással kapcsolatos – településrendezési kérdéseket érintő - döntések előkészítése során együttműködik a Stratégiai Irodával és a „VKSZ” munkatársaival,

10.10.22. a város területét érintő tervpályázatok előkészítésében, bírálatában részt vesz.

10.10.23. döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó településképi véleményezési-, bejelentési- és kötelezési eljárással kapcsolatos ügyeket.

10.10.24. ellátja a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Veszprém megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2014-2020 közötti időszak Területi és Településfejlesztési Operatív Program 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtásáról szóló megállapodás projekt kiválasztási (művelet-kiválasztási) feladatait.

 

 

 

    Acrobat Reader
    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek