Közjóléti Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. B épület

Ügyfélfogadás:

hétfőn: 7.30-tól 16.00 óráig
szerdán: 7.30-tól 17.30 óráig (16.00-tól 17.30 óráig az a Ügyfélszolgálaton az Óváros tér 9. szám alatt)

 Munkatársaink elérhetősége: 

Név..........................................
Munkakör
Szoba
Telefon
Angyal Éva
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
irodavezető
9/B
549-235
 
 
 
 

 Intézményfelügyeleti és Szociális Szolgáltatási Csoport

Név
Munkakör
Szoba
Telefon
Mészáros Éva
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
12
549-204
Hulkáné Pataki Judit
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
ügyviteli alkalmazott
9
549-177
Lehoczki Monika
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
szociális és egészségügyi referens
11
549-173

 Szociálpolitikai Csoport

Név
Munkakör
Szoba
Telefon
Székelyhidi Noémi
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
8
549-146
Bálintné Benkő Kamilla
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
szociális ügyintéző
1
549-163
Czvetkó Bernadett
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
szociális ügyintéző
2
549-164
Fülöp Zsuzsanna
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
szociális ügyintéző
Ügyfél-szolgálat
549-340
Kekk Katalin
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
szociális pénzügyi ügyintéző
10
549-178
Kemény Laura Zsuzsanna
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
szociális ügyintéző
2
549-119
Sóvári Szandra
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
szociális pénzügyi ügyintéző
10
549-223
Vajda Judit
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
szociális ügyintéző
2
 
549-267
 
 

 

 


Közjóléti Iroda feladatköre (SZMSZ)

10.4.1. feladata a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyekkel, valamint egészségügyi ellátást érintő ügyekkel kapcsolatos önkormányzati, társulási döntések előkészítése és végrehajtása,

10.4.2. segíti a szociális és gyermekjóléti intézmények, az egészségügyi intézmény szakmai tevékenységét,

10.4.3. közreműködik VMJV Egyesített Bölcsődéje, Egészségügyi Alapellátási Intézmény, Göllesz Viktor Fogyatékosok Nappali Intézménye vonatkozásában a Közgyűlés irányítói jogosítványainak gyakorlásában, az intézmények törvényességi ellenőrzésében, továbbá a társulási fenntartású Egyesített Szociális Intézmény és a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény szakmai irányításában,

10.4.4. előkészíti a szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának (továbbiakban: SzMSz), házirendjének jóváhagyásával, valamint az Egészségügyi Alapellátási Intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatos döntést,

10.4.5. a szociális és gyermekjóléti intézmények, valamint az óvodák vezetőivel, valamint az Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetőjével kapcsolatos személyi ügyeket döntésre előkészíti,

10.4.6. gondoskodik az egészségügyi alapellátással kapcsolatos panaszok kivizsgálásáról és előkészíti a polgármester döntését,

10.4.7. ellátja az alábbi – Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata hatáskörébe tartozó –szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal és feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását:

a)         települési támogatásként nyújtott gyógyszertámogatás,
b)        lakbértámogatás (1993. évi LXXVIII. tv. 34. §)
c)         települési támogatásként nyújtott felsőfokú oktatási intézményben tanulók albérleti támogatása,
d)        a temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás,
e)         személyes gondoskodással kapcsolatos ügyek,
f)         települési támogatásként nyújtott adósságcsökkentési támogatás,
g)         köztemetés,
h)         időszakos létfenntartási gondra vagy létfenntartás veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel megállapított települési támogatás,
i)         megállapodás kötése az adósságcsökkentési támogatásban érintett szolgáltatókkal, szervezetekkel,
j)         lakossági szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatási díjtámogatáshoz nyújtott települési támogatás,
k)         települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatás,
l)         gyermekintézményi térítési díj kifizetéséhez nyújtott települési támogatás,
m)        gyermekes bérlet,
n)         szünidei gyermekétkeztetés.

10.4.8. ellátja az Eplény Községi Önkormányzat hatáskörébe tartozó települési

támogatásokkal kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását.

10.4.9. ellátja az Eplény Községi Önkormányzat hatáskörébe tartozó iskolakezdési támogatással kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását.

10.4.10. ellátja a közös hivatal illetékességi területén az alábbi - a jegyző hatáskörébe tartozó - gyermekvédelmi és szociális  feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását:

a)         védendő fogyasztókkal kapcsolatos feladatok,
b)        rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás, és pótlék, - kivenni!
c)         a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás elbírálása (156/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet),
d)        szociális rászorultság igazolása a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény szerint a hiteladós által felajánlott lakóingatlan megvásárlásával kapcsolatos eljárásban,

10.4.11. gondoskodik a rendszeres és rendkívüli települési támogatások utalásának előkészítéséről,

10.4.12. gondoskodik a közfoglalkoztatásból adódó önkormányzati pénzügyi feladatok ellátásáról,

10.4.13. ellátja a Közjóléti Bizottság működésével kapcsolatos referensi feladatokat,

10.4.14. ellátja a kábítószerügyi koordinációval kapcsolatos feladatokat 

10.4.15. ellátja a közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatokat,

10.4.16. vezeti az Iroda feladatköréhez kapcsolódó jogszabályokban előírt nyilvántartásokat,

10.4.17. feladata Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és Eplény Községi Önkormányzat hatáskörébe tartozó, egészségügyi alapellátással és közneveléssel kapcsolatos döntések előkészítése, közreműködik azok végrehajtásában,

10.4.18. segíti a Közgyűlés és Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által irányított nevelési intézmények szakmai tevékenységét,

10.4.19. közreműködik az önkormányzati irányítású óvodáknál a Közgyűlés és a Képviselő-testület irányítói jogosítványainak gyakorlásában,

10.4.20. törvényességi vizsgálat végzésével közreműködik az óvodák költségvetési ellenőrzésében,

10.4.21. előkészíti az óvodák pedagógiai programjával, SZMSZ-ével házirendjével kapcsolatos döntéseket,

10.4.22. kapcsolatot tart az intézményvezetőkkel, érdekképviseletekkel, nem önkormányzati fenntartású oktatási intézményekkel,

10.4.23. közreműködik az intézmények statisztikai adatszolgáltató tevékenységének ellátásában, koordinálja a normatíva igénylésekhez és elszámoláshoz szükséges adatszolgáltatást,

10.4.24. a jegyző megbízásából gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl a kormányhivatal számára,

12.4.25. döntésre előkészíti az óvodai felvételekkel, óvodából való kizárással kapcsolatos, jegyzői hatáskörbe tartozó ügyeket és gondoskodik a döntés végrehajtásáról,

12.4.26. vezeti a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott nyilvántartásokat,

12.4.27. döntésre előkészíti a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó, jegyzői hatáskörbe tartozó ügyeket,

10.4.28. ellátja az Önkormányzat és a társulások által működtetett szociálpolitikai kerekasztal üléseivel kapcsolatos teendőket,

10.4.29. ellátja a KÖÉT működésével kapcsolatos titkári feladatokat,

10.4.30. döntésre előkészíti az Önkormányzat és a társulások szociális szolgáltatástervezési koncepcióját,

10.4.31. az iroda tevékenységéhez kapcsolódó közbeszerzési pályázat szakmai előkészítését elvégzi,

10.4.32. a köztemetéssel kapcsolatosan a temetkezési szolgáltatóval kötendő megállapodást előkészíti,

10.4.33. az iroda tevékenységét érintő pályázatok benyújtásához, elszámoláshoz szakmai segítséget nyújt,

10.4.34. A természetes személyek adósságrendezésével összefüggésben, a környezettanulmány előkészítésével és elvégzésével kapcsolatos valamennyi eljárás.

 

 

 

 

    Acrobat Reader
    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek