Polgármesteri Kabinetiroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:

hétfőn és szerdán: 7.30-tól 16.00 óráig.

 Polgármesteri Kabinetiroda munkatársai

 
Név
Munkakör
Szoba
Telefon
Magasi Anikó
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
irodavezető
202
549-109
 
Bíró Orsolya
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
kitüntetési és rendezvény referens
201/C
549-180
Csicsics Andrea
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
titkársági asszisztens
201/B
549-105
 
 
 
 
Káposztás Vivien
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
sajtószóvivő
 
201/A
549-236
Jakab Ibolya
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
marketingmenedzser
201/A
549-241
Katonáné Pálmai Marianna
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
polgármesteri
titkárnő
203
549-101
fax:
549-268
Schmidmajer Ádám
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
sport ügyintéző
310
549-292
Taba Balázs
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
személyi titkár
(Brányi Mária)
207
549-102
Tóth Barbara
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
ifjúsági és civil referens
201/B
549-106
Schmidt István
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
városfejlesztési főtanácsadó
105/B 
549-259 
Soós Ildikó
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
személyi titkár
(Némedi Lajos)
207
549-103
fax:
549-317
Szalay Zsolt
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
választókerületi referens
201/C
549-209
 
Wahab Rita
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
nemzetközi referens
201/C
549-338
 
 
 
 

 Kulturális Csoport

Név
Munkakör
Szoba
Telefon
Perlakiné Scharf Claudia
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
211
549-194
Bodor Barbara Renáta
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
kulturális ügyintéző 
208
549-199
 
 
 
 

 A Polgármesteri Kabinetiroda feladatköre (SZMSZ)

10.7.1. feladata a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, turisztikai ügyekkel, valamint a civil szervezetekkel kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése, végrehajtása,

10. 7.2. koordinálja a közművelődési, közgyűjteményi és előadó-művészeti intézmények szakmai tevékenységét,

10. 7.3. közreműködik a közművelődési, közgyűjteményi és előadó-művészeti intézmények vonatkozásában a Közgyűlés irányítói jogosítványainak gyakorlásában, továbbá a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. által ellátott feladatok ellenőrzésében,

10.7.4. előkészíti a közművelődési, közgyűjteményi és előadó-művészeti intézmények SzMSz-ének jóváhagyásával kapcsolatos döntéseket, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény hatálya alá tartozó ügyekben a működési engedély megszerzésével kapcsolatos jognyilatkozatokat, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó ügyekben a színházak fenntartója számára előírt dokumentumokat, továbbá szervezi a törvényi kötelezettségek teljesítését,

10.7.5. a közművelődési, közgyűjteményi és előadó-művészeti intézmények vezetőivel kapcsolatos személyi ügyeket döntésre előkészíti,

10.7.6. közreműködik a városi, valamint várost érintő országos és nemzetközi kulturális rendezvények előkészítésében,

10.7.7. ellátja az önkormányzati turisztikai tevékenységéhez kapcsolódó szervezési, végrehajtási feladatokat,

10.7.8. az Önkormányzat marketing stratégiában rögzített elvek szerint koordinálja a város marketingtevékenységét, feladata a korszerű, minden tekintetben egységes, nemzetközi színvonalú Veszprém brand kialakításával kapcsolatos tevékenység ellátása. A marketing stratégia részét képező egységes arculati kézikönyv alapján ellátja Veszprém arculatának formálásával kapcsolatos feladatokat. Koordinálja a város érdekkörébe tartozó nyomtatott és elektronikus információs felületeken, így különösen kiadványokban, honlapokon, közösségi oldalakon az egységes szemléletű és tartalmú marketingkommunikáció kialakítását, részt vesz az Önkormányzat közösségi kapcsolatainak szervezésében,

10.7.9. ellátja a Veszprém Kultúrájáért Közalapítvány és a Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány kuratóriumának működésével kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet,

10.7.10. gondoskodik Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere, és az alpolgármesterek melletti titkári, valamint a polgármester munkájához rendelt személyi titkári feladatok ellátásáról,

10.7.11. ellátja Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere, és az alpolgármesterek munkájához kapcsolódó ügyviteli, szervezési, információs tevékenységet, ügyirat-kezelési és iratvédelmi feladatokat,

10.7.12. szervezi és összehangolja a nemzetközi kapcsolatokat, a testvérvárosokkal kapcsolatot tart,

10.7.13. az önkormányzatok és a Hivatal hivatalos rendezvényein elősegíti a protokoll előírások betartását,

10.7.14. ellátja az önkormányzatok és külső környezetük, intézmények, civil szervezetek állampolgárok közötti kapcsolattartás, információs tevékenység szervezését,

10.7.15. kapcsolatot tart az önkormányzati képviselőkkel, a bizottságok vezetőivel,

10.7.16. kapcsolatot tart a médiával, rendszeresen tájékoztatja a média képviselőit az önkormányzatokkal, a bizottságokkal, nemzetiségi önkormányzatokkal és a településrészi önkormányzatokkal kapcsolatos eseményekről,

10.7.17. közreműködik az önkormányzatok tevékenységét érintő publikációk regisztrálásában, a sajtóreferens útján eljuttatja a válaszlevelet, az írott, illetve elektronikus sajtóban megjelent téves adat, vagy negatív beállítás kiigazítása céljából,

10.7.18. segíti az önkormányzatok, a tisztségviselők, valamint a hivatal munkájának nyilvánosságát, kapcsolatot tart a tömegkommunikációs szervekkel. Koordinálja az Önkormányzat tisztségviselőinek és a Hivatal külső kapcsolattartásra jogosult vezetőinek, munkatársainak a sajtóban való megjelenését, megnyilatkozásait,

10.7.19. ellátja a sajtótájékoztatók szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,

10.7.20. részt vesz az önkormányzati fejlesztések kommunikációjának előkészítésében, gyakorlati megvalósításában,

10.7.21. kapcsolatot tart a civil szervezetekkel,

10.7.22. biztosítja az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti kapcsolat és együttműködés adminisztrációs-dokumentációs hátterét, a kommunikáció folyamatosságát, az információk hitelességét és naprakészségét,

10.7.23. ellátja a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos feladatokat,

10.7.24. biztosítja az ifjúsági szervezetekkel, közösségekkel, az ifjúság segítésével foglalkozó intézményekkel való kapcsolattartást és együttműködést,

10.7.25. gondoskodik a Veszprém Város Díszpolgára, Veszprém Város Tiszteletbeli Polgára címek, Veszprém Városért - Pro Urbe érdemérem, Gizella díj, Pro Civitate díj, Cholnoky-emlékdíj, Pro Meritis érem, A Szabad Sajtó Díja, Ranolder díj, Hornig díj, Perlaky díj, Véghely díj, Polinszky díj, „Az Év Veszprémi Rendőre” díj, „Az Év Veszprémi Tűzoltója” díj, „Az Év Veszprémi Polgárőre” díj, Hadnagy László díj, Dévai Bíró Mátyás díj, Volkra Ottó díj adományozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról,

10.7.26. az önkormányzatok által kitüntetésben részesített személyekről nyilvántartást vezet,

10.7.27. koordinálja a városi és községi honlap tartalmának folyamatos frissítését,

10.7.28. ellátja Veszprém Megyei Jogú Város és a község nevének megkülönböztető jelzőként történő használatával és a címer használatával kapcsolatos önkormányzati hatósági döntések előkészítését,

10.7.29. ellátja a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság működésével kapcsolatos referensi feladatokat,

10.7.30. előkészíti a sportfeladatokkal kapcsolatos önkormányzati döntéseket, közreműködik azok végrehajtásában,

10.7.31. előkészíti a sporttámogatásokkal kapcsolatos közgyűlési és bizottsági döntéseket, közreműködik azok végrehajtásában,

10.7.32. feladata a támogatások elszámolásának ellenőrzése és az elszámolással összefüggő nyilvántartások vezetése,

10.7.33. döntésre előkészíti a város sportkoncepcióját és szervezi végrehajtását,

10.7.34. közreműködik a városi és községi, a várost és községeket érintő országos és külföldi sport rendezvények előkészítésében, azokon képviseli az önkormányzatokat,

10.7.35. kapcsolatot tart a sportegyesületekkel, civil szervezetekkel, részt vesz közgyűléseiken, elnökségi üléseiken, kuratóriumi üléseiken,

10.7.36. feladata a gyermek szabadidő és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának segítése, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése,

10.7.37. közreműködik az iskolai, területi diákolimpiai versenyrendszerének kialakításában, az ezzel kapcsolatos sportrendezvények versenykiírásában, szervezésében és lebonyolításában,

10.7.38. közreműködik a diáksport városi és községi rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában, és részt vesz a Veszprém Megyei Diáksport Szövetség munkájában és ott az önkormányzatokat képviseli,

10.7.39. nyilvántartja a sportsikereket és javaslatokat dolgoz ki személyi elismerésekre,

10.7.40. segíti és koordinálja a városi Asztalitenisz-, Sakk-, és Természetbarát Szövetségek valamint egyéb Szabadidősport  Egyesületek tevékenységét,

10.7.41. kapcsolatot tart a helyi sportmédia képviselőivel események és rendezvények egyeztetésében,

10.7.42. szakmai segítséget nyújt az Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő sporttevékenységgel is foglalkozó költségvetési szerveknek

10.7.43. részt vesz a Bozsik Labdarúgás Intézményi Programmal kapcsolatos feladatok szervezésében,

10.7.44. ellátja a Veszprémi Diák – Szabadidő – és Tömegsport Közalapítvány kuratóriumának működésével kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet,

10.7.45. ellátja a művészeti alkotások elhelyezésével kapcsolatos döntések előkészítését,

10.7.46. közreműködik a Balatoni Korona és a Veszprém Kártya rendszerének fejlesztésében,

10.7.47. ellátja az „Egyetemváros Tanács” titkári feladatait.

10.7.48. koordinálja, és közreműködésével segíti a Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén megvalósuló kiemelt jelentőségű, nem önkormányzati feladatkörben megvalósuló fejlesztéseket.

 

 

 

 

    Acrobat Reader
    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek