Önkormányzati Iroda

Címe: 8200 Veszprém Óváros tér 9.

A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:

hétfőn és szerdán 7.30-tól 16.00 óráig.
 
Munkatársaink elérhetősége:
 
Név
Munkakör                 
Szoba
Telefon
Dr. Dénes Zsuzsanna
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
irodavezető
309
549-147
Gericsné dr. Nagy Andrea
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
jogtanácsos, önkormányzati referens
317
549-114
Szayer Anita
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
ügyviteli alkalmazott
203
549-104
Tárnoki Renáta Sára
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
képviselő-testületi és társulási referens

307 

549-191

 Informatikai csoport

Név
Munkakör                 
Szoba
Telefon
Maléth György
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
303
549-238
Stumpf László
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
informatikus
303
549-258
Szabó Gábor
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
informatikus
302
549-190

 Közbeszerzési csoport

Név
Munkakör                      
Szoba
Telefon
Harsányi István
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.        
csoportvezető
312
549-176
Békési Csaba
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
közbeszerzési referens
312
549-250
Zöld Zsuzsanna
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
közbeszerzési adminisztrátor
312
549-285
Waller Józsefné
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
megbízott
312
549-285
 
 Közgyűlési Csoport
Név
Munkakör            
 Szoba
 Telefon
Dr. Dancs Judit
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.       
csoportvezető
308
549-263
Bérci Klára
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
általános ügyintéző
307
549-195
Haizler Mihályné
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
általános ügyintéző
Kádárta,
Vasút u.2.
458-489
Kicska Andrea
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
szervezési referens
307
549-382
Farkasné Molnár Csilla
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
általános ügyintéző
Gyulafirátót
Posta u. 15.
457-180
 
 Személyzeti csoport
Név
Munkakör
Szoba
Telefon
Kovács Judit
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
csoportvezető
304
549-154
Darida Zsuzsa
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
személyzeti referens
306
549-272
Kovácsné Renner Mária
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
személyzeti referens
305
549-111
 

Önkormányzati Iroda feladatköre (SZMSZ)

10.5.1. ellátja a Közgyűlés, a képviselő-testület, a polgármesterek, alpolgármesterek, a településrészi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a bizottságok, a képviselők, a jegyző munkájához kapcsolódó szervezési, ügyviteli, jogi és információs tevékenységet,

10.5.2. jogi segítséget nyújt az önkormányzati rendeletek előkészítéséhez, vagy előkészíti az önkormányzati rendelet tervezetét,

10.5.3. Eplény Községi Önkormányzat képviselő-testületének ülésére az előterjesztéseket elkészíti, vagy a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek bevonásával koordinálja az előterjesztések elkészítését,

10.5.4. segítséget nyújt a Hivatal belső szervezeti egységei számára a jogi és szervezési feladatok végrehajtásában,

10.5.5. nyilvántartást vezet a közgyűlési, képviselő-testületi, bizottsági, helyi nemzetiségi önkormányzati, településrészi önkormányzati napirendekről, döntésekről,

10.5.6. kihirdeti a Közgyűlés és a Képviselő-testület rendeleteit, és közzéteszi a Közgyűlés és a Képviselő-testület határozatait,

10.5.7. a tulajdonosi bizottsági előterjesztések kivételével törvényességi szempontból ellenőrzi a testületek elé kerülő előterjesztéseket,

10.5.8. szervezi, segíti a bizottsági referensek munkáját,

10.5.9. ellátja az önkormányzatok és a Polgármesteri Hivatal jogi képviseletét, kivéve, ha a polgármester, vagy a jegyző ügyvédnek, ügyvédi irodának meghatalmazást ad adott ügyben jogi képviselet ellátására,

10.5.10. szervezi a választások és országos népszavazások lebonyolítását, és a helyi népszavazás lebonyolítását, előkészíti a bírósági ülnökök megválasztását,

10.5.11. ellátja a „zöld szám”-ra érkezett bejelentések feldolgozását,

10.5.12. feladata a polgári védelmi feladatkörbe tartozó ügyek döntés-előkészítése és a végrehajtás szervezése,

10.5.13. döntésre előkészíti a közszolgálati tisztviselőkkel, munkavállalókkal, közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos személyi ügyeket, önállóan, vagy az érintett irodák bevonásával gondoskodik a döntések végrehajtásáról,

10.5.14. vezeti és folyamatosan karbantartja a személyügyi nyilvántartásokat,

10.5.15. elkészíti, és évenként aktualizálja a Polgármesteri Hivatal oktatási tervét,

10.5.16.  szervezi a továbbképzéseket és a kiküldetések lebonyolítását,

10.5.17. kezeli a költségvetési szervek vezetőit érintő személyi nyilvántartásokat,

10.5.18. segíti az intézmények szakmai irányítását ellátó Iroda személyi ügyekkel kapcsolatos döntés-előkészítő tevékenységét,

10.5.19. ellátja az Ügyrendi- és Igazgatási Bizottság működésével kapcsolatos referensi teendőket,

10.5.20. üzemelteti az informatikai műszaki infrastruktúrát,

10.5.21. az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal tevékenységének interneten történő megjelenítése, valamint a számítógéppel történő közvetlen ügyintézés (on-line közigazgatás) feltételeinek megteremtése érdekében kialakítja és üzemelteti az infrastrukturális hátteret,

10.5.22. rendszergazda feladatokat lát el és segíti az adatgazdák feladatait,

10.5.23. karbantartja a számítástechnikai eszközöket, új számítástechnikai eszközök vásárlása esetén beüzemeli azokat,

10.5.24. részt vesz a dolgozók informatikai képzésének, ismeretterjesztésének szervezésében,

10.5.25. a hibakezelő rendszeren keresztül kapcsolatot tart a dolgozókkal a zökkenőmentes alkalmazás és a felmerült hibák gyors elhárítása érdekében,

10.5.26. belső projektek fejlesztési munkálatait végzi, és üzemben tartja azokat,

10.5.27. esetenként informatikai szolgáltatásokat teljesít, részt vesz programfeladatok szervezésében,

10.5.28. javaslatot tesz számítógépes programfejlesztésekre,

10.5.29. egyes számítógépes programokat minősít,

10.5.30. gondozza és felügyeli az informatika belső szabályalkotást, szabványosítást, koordinálja az elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátását,

10.5.31. gondoskodik az informatikai kapcsolattartásról az egyes önkormányzati irányítású költségvetési szervekkel, jogszabályban meghatározott esetben önkormányzati működtetésű költségvetési szervekkel, valamint az országos hatáskörű szervekkel,

10.5.32. az országos hatáskörű szervekkel és a területi választási irodával együttműködve biztosítja a választások informatikai hátterét,

10.5.33. biztosítja a közbeszerzési jogszabályokból fakadó feladatok ellátását,

10.5.34. felkérés alapján az önkormányzati költségvetési szervek, továbbá az Önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságok részére ellátja a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat,

10.5.35. ellátja a közös önkormányzati hivatal fenntartására társult önkormányzatok részvételével működő önkormányzati társulás társulási tanácsának, egyéb testületeinek munkájához kapcsolódó szervezési, ügyviteli, jogi és információs tevékenységet abban az esetben, ha a társulás nem rendelkezik projektszervezettel,

10.5.36. ellátja az Eplényi Ügyfélszolgálat működéséhez kapcsolódó szervezési, ügyviteli tevékenységet, és gondoskodik Kádárta és Gyulafirátót településrészeken ügyfélszolgálati tevékenység ellátásáról,

10.5.37. Kádártán és Gyulafirátóton, és az Eplényi Ügyfélszolgálaton szociális ügyekben a nyomtatványokat kiadja, ellenőrzi és átveszi,

10.5.38.  előkészíti a Közgyűlés, a Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek, továbbá munkaszervezeti feladatok ellátása körében a társulási tanácsok által irányított költségvetési szervek alapító okiratának módosítását, elvégzi a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos feladatokat,

10.5.39. működteti az EBR-42, és E-adat rendszert,

10.5.40. ellátja a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

10.5.41. ellátja a helyi esélyegyenlőségi program előkészítésével kapcsolatos feladatokat az érintett szervezeti egységek közreműködésével,

10.5.42. a Tulajdonosi bizottság elé kerülő előterjesztések törvényességi ellenőrzése során helyettesíti a Polgármesteri Kabinet jogtanácsosát,

10.5.43. ellátja a veszprémi jelképek és Veszprém név használatával kapcsolatos döntések előkészítését.

icon Tájékoztatás és kérelem a Veszprém név használatáról (308.78 kB)

 

 

 

    Acrobat Reader
    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek