Polgármesteri Hivatal

 

Tisztségviselők és szervezeti egységek

A Polgármesteri Hivatal a Közgyűlés és a törvény által rá rótt feladatokat a különböző szakmai kritériumoknak megfelelő tisztségviselői és szervezeti egységei által látja el. A Polgármesteri Kabinet és az irodák szakemberei előkészítik az önkormányzati közgyűlések és bizottsági ülések munkáját, végrehajtják a törvények és önkormányzati rendeletek előírásait, illetve ellenőrzik azok betartását.

A Polgármesteri Hivatal választott tisztségviselői

 • Polgármester
 • Alpolgármesterek 

A Polgármesteri Hivatal szakmai vezetői

 • Jegyző
 • Aljegyző
 • Irodavezetők 

A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei

 • Adóiroda
 • Belső Ellenőrzési Iroda
 • Főépítészi Önálló Csoport
 • Közigazgatási Iroda
 • Közjóléti Iroda
 • Önkormányzati Iroda
 • Pénzügyi Iroda 
 • Polgármesteri Kabinet
 • Városépítészeti Iroda
 • Városfejlesztési Iroda
 • Városüzemeltetési Iroda 

Hivatalok elérhetősége és ügyfélfogadási rendje itt >>

 

Általános feladatok (SZMSZ 11.)

11.1.      A Polgármesteri Hivatal elősegíti a Közgyűlés, a polgármester, az alpolgármesterek, a településrészi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a bizottságok, a jegyző munkájának eredményességét.

11.2.      A Polgármesteri Hivatal döntés-előkészítő, szervező, végrehajtó, ellenőrző és szolgáltató tevékenységet folytat a város lakossága érdekében. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője gyakorolja törvényben, törvényi felhatalmazás alapján megalkotott jogszabályban meghatározott hatáskörét. A jegyző, a Polgármesteri Hivatal ügyintézője dönt a törvényi felhatalmazás alapján rá átruházott hatáskörben. 

11.3.      A Közgyűlés, a polgármester, az alpolgármesterek, a településrészi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a bizottságok működésével összefüggő feladatok:

11.3.1.    a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői szakmailag előkészítik a testületi előterjesztéseket.

11.3.2.    segítik a képviselők munkáját, jogaik gyakorlását és kötelezettségeik teljesítését,

11.3.3.    döntésre előkészítik a polgármester hatósági, önkormányzati és vezetői feladatai ellátásához kapcsolódó ügyeket, szervezik azok végrehajtását, döntésre előkészítik a törvényi felhatalmazás alapján alpolgármesterre átruházott hatáskörbe tartozó ügyeket, szervezik azok végrehajtását,

11.3.4.    ellátják az Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos döntés-előkészítési, végrehajtás-szervezési feladatokat.

11.4.      Döntésre előkészítik a jegyző állami, önkormányzati, államigazgatási hatósági, vezetői feladatai ellátásához kapcsolódó ügyeket, szervezik azok végrehajtását.

 

 

Kapcsolat

  Polgármesteri Hivatal
     8200 Veszprém,
     Óváros tér 9.
  Ügyfélfogadás:
     Hétfőn és szerdán
     7.30–16.00 óráig
  Telefon:
     (88) 549-210, 549-100
     Zöld szám (24 órás): 
     (88) 401-104
  E-mail:
     vmjv@gov.veszprem.hu

  Sajtószóvivő: 
     Hajas Bálint
     Telefon: (30) 690-4323
     hajas.balint@gov.veszprem.hu

  Marketing és PR:
     Jakab Ibolya
     Telefon: (30) 630-4579
     ijakab@gov.veszprem.hu

  Portálszerkesztő:
     Jokesz Antal
     Telefon: (30) 9474-115
     antal.jokesz@gmail.com