Polgármesteri Hivatal

 

Tisztségviselők és szervezeti egységek

A Polgármesteri Hivatal a Közgyűlés és a törvény által rá rótt feladatokat a különböző szakmai kritériumoknak megfelelő tisztségviselői és szervezeti egységei által látja el. A Polgármesteri Kabinet és az irodák szakemberei előkészítik az önkormányzati közgyűlések és bizottsági ülések munkáját, végrehajtják a törvények és önkormányzati rendeletek előírásait, illetve ellenőrzik azok betartását.

A Polgármesteri Hivatal választott tisztségviselői

 • Polgármester
 • Alpolgármesterek 

A Polgármesteri Hivatal szakmai vezetői

 • Jegyző
 • Aljegyző
 • Hivatal- és irodavezetők 

A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei

 • Adóhivatal
 • Belső Ellenőrzési Iroda
 • Főépítészi Önálló Csoport
 • Jegyzői Iroda
 • Közigazgatási Iroda
 • Közjóléti Iroda
 • Pénzügyi Iroda 
 • Polgármesteri Kabinet
 • Városépítészeti Iroda
 • Városfejlesztési Iroda
 • Városüzemeltetési Iroda 

Hivatalok elérhetősége és ügyfélfogadási rendje itt >>

 

Általános feladatok (SZMSZ 11.)

11.1.      A Polgármesteri Hivatal elősegíti a Közgyűlés, a polgármester, az alpolgármesterek, a településrészi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a bizottságok, a jegyző munkájának eredményességét.

11.2.      A Polgármesteri Hivatal döntés-előkészítő, szervező, végrehajtó, ellenőrző és szolgáltató tevékenységet folytat a város lakossága érdekében. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője gyakorolja törvényben, törvényi felhatalmazás alapján megalkotott jogszabályban meghatározott hatáskörét. A jegyző, a Polgármesteri Hivatal ügyintézője dönt a törvényi felhatalmazás alapján rá átruházott hatáskörben. 

11.3.      A Közgyűlés, a polgármester, az alpolgármesterek, a településrészi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a bizottságok működésével összefüggő feladatok:

11.3.1.    a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői szakmailag előkészítik a testületi előterjesztéseket.

11.3.2.    segítik a képviselők munkáját, jogaik gyakorlását és kötelezettségeik teljesítését,

11.3.3.    döntésre előkészítik a polgármester hatósági, önkormányzati és vezetői feladatai ellátásához kapcsolódó ügyeket, szervezik azok végrehajtását, döntésre előkészítik a törvényi felhatalmazás alapján alpolgármesterre átruházott hatáskörbe tartozó ügyeket, szervezik azok végrehajtását,

11.3.4.    ellátják az Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos döntés-előkészítési, végrehajtás-szervezési feladatokat.

11.4.      Döntésre előkészítik a jegyző állami, önkormányzati, államigazgatási hatósági, vezetői feladatai ellátásához kapcsolódó ügyeket, szervezik azok végrehajtását.

 

 

Kapcsolat

   Polgármesteri Hivatal
       8200 Veszprém,
       Óváros tér 9.
   Ügyfélfogadás:
       Hétfőn és szerdán
       7.30–16.00 óráig
   Telefon:
       (88) 549-210, 549-100
       Zöld szám (24 órás): 
       (88) 401-104
   E-mail:
       vmjv@gov.veszprem.hu

   Marketing és PR:
       Jakab Ibolya
       Telefon (30) 630-4579
       ijakab@gov.veszprem.hu

   Portálszerkesztő:
       Jokesz Antal
       Telefon: (30) 9474-115
       antal.jokesz@gmail.com