Pályázat visszatérítendő támogatásra Nyomtatás
2019. július 03. szerda, 06:44 Pályázatok

Veszprém Város Helyi Vállalkozásokat Támogató Közalapítványa 50. alkalommal pályázatot hirdet visszatérítendő támogatás elnyerésére.

Támogatás igényelhető:

- munkahely teremtésre és a meglévő alkalmazotti létszám megtartására
- munkahelyteremtést biztosító eszközfejlesztésre /beruházás, gépbeszerzés/,
- termelő és infrastrukturális jellegű fejlesztésekre,
- idegenforgalommal összefüggő beruházásokra,
- Veszprém város közigazgatási területén működő vállalkozások közterületi kapcsolattal rendelkező üzlethelyisége külső megjelenésének átalakításához.

Támogatást igényelhetnek:

Azon veszprémi telephelyű vállalkozók, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, valamint külföldi részvétellel működő vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Veszprém város közigazgatási területén valósítják meg.

A pályázatok elbírálásánál a Kuratórium vizsgálja a pályázó helyi adótartozását és döntésénél figyelembe veszi.

Pályázat pénzügyi feltételei:

1. Munkahely teremtésre és a meglévő alkalmazotti létszám megtartására:

1./A.  A kölcsön összege induló és működő vállalkozásnál egyaránt legfeljebb 5.000.000.- Ft összegig terjedhet, melynek keretében a Közalapítvány 1 évig biztosítja alkalmazottanként a minimálbér és annak járulékai erejéig a költségek fedezetét, amennyiben a pályázó vállalja, hogy az érintett munkavállalókat legalább 3 évig alkalmazza.

1/B. Rendkívül indokolt esetben (évente 1 alkalommal) 30.000.000.- Ft visszatérítendő támogatás nyújtható, ha a pályázó legalább a kölcsön futamideje alatt minimum 20 fő alkalmazását garantálja.

            A támogatás visszafizetése 1 év türelmi idő után 2 év alatt, kamatmentesen történhet.

2. Beruházásra

Induló és működő vállalkozásnál egyaránt legfeljebb 5.000.000.- Ft visszatérítendő támogatás adható, 25% önrész biztosítása mellett, számlák ellenében

A támogatás visszafizetése 1 év türelmi idő után 2 év alatt, kamattal növelten történhet. A kamat mértéke a jegybanki alapkamat 50 %-a.

A kamatfizetési kötelezettség a türelmi idő alatt is fennáll.

3. A kölcsön folyósítása

A.) Munkahely teremtésre és a meglévő alkalmazotti létszám megtartására nyújtott kölcsön esetén a kölcsön havonkénti folyósításának feltétele a megelőző időszak NAV felé teljesített bérstatisztika kimutatásának a becsatolása

B.) Beruházási kölcsön esetén a támogatás egyösszegű lehívására is lehetőség van, amennyiben a fejlesztési célhoz kapcsolódó számlák ezt alátámasztják. A hitelek folyósításakor a bank csak a pályázat benyújtásánál későbbi keltezésű számlákat fogad el finanszírozásra.

4. A támogatás visszafizetésének fedezete

A fedezetként felajánlott ingatlanra való jelzálogjog bejegyzés illetékköltsége a pályázót terheli

Elsőbbséget élvez:

A foglalkoztatási gondok enyhítése érdekében azok, akik a tartósan munkanélküliek foglalkoztatását segítik elő.

Az a pályázó, aki képzési, átképzési feladatot is vállal.

A gazdasági élet több vertikumát felölelő vállalkozás.

A pályázat mellékletei átvehetők:

Veszprém Megyei Jogú Város  Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában illetve letölthető a város honlapjáról a „Pályázatok” menüpontból (www.veszprem.hu).

A pályázat elkészítéséhez az érdekképviseleti szervek segítséget nyújtanak /IPOSZ, KISOSZ, stb./.

Pályázat benyújtható 2019. július 15-ig Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi iroda I. emelet 111. sz. szobájában.

A hitel felvétele:

A támogatást elnyert pályázók a határozat kézhezvételét követően 8 napon belül kötelesek a Közalapítvány vagyonát kezelő B3 TAKARÉK Szövetkezet. Veszprém, Táncsics u. 39. szám alatti fiókjánál jelentkezni, majd ezt követően 30 napon belül a hitelszerződést megkötni.

A hitel felhasználható

- Munkahely teremtésre és a meglévő alkalmazotti létszám megtartására nyújtott kölcsön esetén maximum 1 évig, havi egyenletes ütemezésben

- Beruházási kölcsön esetén a szerződéskötéstől számított 90 napig.

Amennyiben a hitel felvétele a 31. napon sem kezdődött meg, a 31-90 nap közötti időtartamra évi 2 % rendelkezésre állási jutalékot kell fizetni.