Pályázat tanórán kívüli tevékenység támogatására Nyomtatás
2019. március 06. szerda, 09:05 Pályázatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Veszprém város kulturális koncepciójában megfogalmazott és a közművelődésről és a művészeti tevékenység támogatásáról szóló 14/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 2/A.§ (1) bekezdésében meghatározott célok, a köznevelési intézményben tanuló, valamint felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló fiatalok tanórán kívüli tevékenységének, művelődési lehetőségeinek, kulturális célú szabadidő eltöltésének, közösségi életének támogatása érdekében.

Az Önkormányzat a támogatást a 2019. évi költségvetésről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet értelmében a tanórán kívüli tevékenység támogatására elkülönített keret terhére adja.

PÁLYÁZATI ÖSSZEG         

Jelen pályázaton rendelkezésre álló összeg: 4.000.000,- Ft

A támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK

Veszprémi székhelyű alap-és középfokú köznevelési intézmények, valamint a köznevelési intézményben tanuló, vagy felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló, veszprémi lakóhellyel rendelkező fiatalok.

A pályázó egy célra egy pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

Tanórán kívüli tevékenységek, a szabadidő kulturális célú eltöltése, egyéb művelődést segítő tevékenységek, melyek különösen:

  • tanulmányi-és közösségfejlesztő kirándulás,
  • intézménylátogatás (pl., múzeum, színház, könyvtár, üzem, kutatóintézet, stb.),
  • tábor, erdei iskola
  • tehetséggondozás (pl., versmondó-kör, énekkar, tánccsoport, stb.),
  • versenyeken, vetélkedőkön, bajnokságokon történő részvétel,
  • hagyományőrző, ismeretterjesztő programokon, előadásokon történő részvétel.

Támogatás kérhető a felsorolt kategóriákhoz kapcsolódó dologi és személyi juttatásokra, jellemzően pl.: útiköltség, szállás, étkezés, tárgyi eszköz vásárlása, díjak, előadók személyi juttatásai.

PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A benyújtott pályázatokat a polgármester véleményezi. A támogatásról szóló döntést a polgármester, alapítvány esetében a Közgyűlés hozza meg.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

A pályázatokat kizárólag a „TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSÁRA 2019.” c. pályázati űrlap kitöltésével lehet benyújtani.

Az űrlap nélküli pályázatokat az Önkormányzat értékelés nélkül elutasítja!

A pályázatokat 1 eredeti példányban

a) természetes személyeknek személyesen vagy postai úton, vagy elektronikusan,

b) a polgári perrendtartásról szóló 2016.évi CXXX. törvény 7.§ (1)bekezdés 6.pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek ( költségvetési szerv, egyesület, alapítvány stb.) elektronikusan;

valamint 1 másolati példányban a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre kell benyújtani.

Személyesen: a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján lehet benyújtani (8200 Veszprém, Óváros tér 9.)

Postai úton: VMJV Polgármesteri Hivatal, Bodor Barbara Renáta kulturális ügyintéző részére, 8210 Veszprém, Pf.: 1042

Elektronikusan: Hivatali kapun keresztül VMJV Önkormányzata nevére (rövid név: VESZPREM, KRID azonosító: 203273755)

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Ügyfélfogadási időben: hétfőtől - csütörtökig 730tól 1600 óráig, valamint pénteken 730tól 1330 óráig), valamint letölthető itt, az oldal alján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 27. szerda 16.00 óra

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 15. hétfő 16.00 óra

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást, információt nyújtó személyek:

Perlaki Claudia kulturális csoportvezető, 88/549-194, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  és

Bodor Barbara Renáta kulturális ügyintéző, 88/549-199, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


Letölthető dokumentumok:

icon Tanórán kívüli tevékenység pályázati felhívás 2019 (180 kB)

icon Tanórán kívüli tevékenység pályázati űrlap magánszemélyeknek - 2019 (178.5 kB)

icon Tanórán kívüli tevékenység pályázati űrlap intézmények, szervezetek részére - 2019 (195.5 kB)