Építéshatósági hirdetmény Nyomtatás
2019. február 08. péntek, 00:00 Közérdekű hirdetmények

Kifüggesztés és honlapon történő közzététel napja: 2019. február 8.

Eljáró hatóság megnevezése: elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője.

Ügy száma: VEP/8/18/2019

(ÉTDR ügyazonosító: 201900000245)

Ügy tárgya: a Veszprém, Ibolya utca 6. szám alatti, 4825/4. helyrajzi számú ingatlanra tervezett épület 59-ről 63 lakásosra történő módosításának építési engedély kérelme.

Tárgyi építésügyi hatósági eljárásban döntést hoztam.

Veszprém, 2019. február 8.

Dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából:
Durmics Zsuzsanna
Városépítészeti Iroda
irodavezető