Felhívás HÉSZ módosítás tárgyában Nyomtatás
2019. március 03. vasárnap, 10:27 Főépítészi hirdetmények

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési Iroda Főépítészi Csoport felhívja Veszprém város lakosságának figyelmét, hogy Veszprém településrendezési eszközei Veszprém négy területét (5290/226, 4781/74, 348/1, 735 hrsz,) és HÉSZ egyes részeit érintő módosításának a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési szakasza lezárult.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a véleményezési szakasz lezárásának dokumentációját (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39.§ (2) bekezdés alapján a beérkezett vélemények elfogadása, el nem fogadása tekintetében összeállított anyag) közzétette a www.veszprem.hu honlapon, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Aulájában kifüggesztette.

Végső szakmai véleményezés céljából a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész részére az eljárás során keletkezett valamennyi dokumentáció megküldésre került. A vélemény ismertében a végső döntés várhatóan a 2019. márciusi Közgyűlésen lesz.

Letölthető dokumentum:

icon Tájékoztatás HÉSZ módosítás véleményezési szakasz lezárásáról (648.77 kB)