Főépítészi hirdetmények
Felhívás HÉSZ módosítás tárgyában Nyomtatás
2019. július 09. kedd, 12:06 Főépítészi hirdetmények

Veszprém város módosítani kívánja a Helyi Építési Szabályzatát a Veszprém Aréna bővítéséhez, illetve az Uszoda, Jégcsarnok létesítéséhez kapcsolódóan, amelynek véleményezéséhez kéri a területen érintett lakosság és gazdálkodó szervezetek közreműködését. A módosítással kapcsolatban 2019. július 17-én 16.30 órakor lakossági fórumot is tartunk.

 
Településképi rendeletek módosítása Nyomtatás
2019. július 09. kedd, 12:04 Főépítészi hirdetmények

Veszprém város közgyűlése módosította a településképi rendeletét és Településképi Arculati Kézikönyvét.

 
Felhívás HÉSZ módosítás tárgyában Nyomtatás
2019. március 03. vasárnap, 10:27 Főépítészi hirdetmények

Veszprém településrendezési eszközei Veszprém négy területét (5290/226, 4781/74, 348/1, 735 hrsz,) és HÉSZ egyes részeit érintő módosításának véleményezési szakasza lezárult.

 
Tájékoztatás településképi rendeletről Nyomtatás
2017. október 06. péntek, 07:31 Főépítészi hirdetmények

A Közgyűlés elfogadta a város Településképi Arculati Kézikönyvét, illetve megalkotta a város új településképi rendeletét.

 
Felhívás településrendezési eszközök felülvizsgálatáról Nyomtatás
2017. augusztus 31. csütörtök, 08:34 Főépítészi hirdetmények

Veszprém teljes közigazgatási területét érintő településrendezési eszközök (TSZT, SZT, HÉSZ) átfogó felülvizsgálatának a véleményezési szakasza lezárult, a vélemények összesítése kifüggesztésre került.

 
Főépítészi felhívás a reklám rendeletre Nyomtatás
2015. október 09. péntek, 00:52 Főépítészi hirdetmények

A Reklám rendelet a város területén elhelyezendő reklám- és információs elemek megjelenésére, méretére, anyaghasználatára, kihelyezésének módjára határoz meg előírásokat.

 
Főépítészi felhívás a településképi rendeletre Nyomtatás
2015. október 09. péntek, 00:42 Főépítészi hirdetmények

Felhívjuk Veszprém város területén élők, vállalkozási tevékenységet folytatók figyelmét, hogy a Településképi rendelet szabályozza mind az építési engedélyhez kötött településképi véleményezési, mind pedig az építési engedély nélkül folytatható építési tevékenységekhez kapcsolódó településképi bejelentési kötelezettségeket!

 
Tájékoztató az új településképi rendeletekről Nyomtatás
2013. április 08. hétfő, 09:25 Főépítészi hirdetmények

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a „reklámok, reklámberendezések, hirdetmények és hirdető-berendezések elhelyezéséről szóló 11/2013. (III.29.), a „településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról” szóló 12/2013. (III.29.), az „Építészeti- műszaki Tervtanácsról szóló 13/2013. (III.29.), a „közterületek használatáról” szóló 14/2013. (III.29.) önkormányzati rendeleteit, amelyek 2013. április 1-jén léptek hatályba.