Pályázat óvodapedagógus állásra Nyomtatás
2019. június 29. szombat, 08:21 Állásajánlatok

Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Cholnoky Jenő lakótelepi tagóvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

8200 Veszprém, Lóczy Lajos utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus munkaköri feladatait, az óvoda nevelő-oktató munka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó alapdokumentumok, az óvoda munkaterve és az óvodavezető utasítása alapján önállóan, felelősséggel végzi. Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.          

Pályázati feltételek:

• főiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges)
• motivációs levél, önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Motivációs levél, önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Karácsony Boglárka részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 22.