Pályázat óvodapedagógus állásra Nyomtatás
2018. december 17. hétfő, 17:00 Állásajánlatok

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

8200 Veszprém, Haszkovó út 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus munkaköri feladatait, az óvoda nevelő-oktató munka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó alapdokumentumok, az óvoda munkaterve és az óvodavezető utasítása alapján önállóan, felelősséggel végzi. Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • • főiskola,
  • • óvodapedagógus szakképzettség, - büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges)- motivációs levél, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, - foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás a pályázó egészségügyi alkalmasságáról.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • • főiskolai óvodapedagógusi végzettség fejlesztő-differenciáló pedagógiai területen szerzett szakvizsgával,•3–7 éves SNI gyermekek integrált óvodai nevelésében szerzett gyakorlat, szakmai tapasztalat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Ágnes Éva nyújt, a 88-402-554 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Sándor Edit részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A döntést követően minden pályázót elektronikus levélben értesítünk, ezért az e-mail cím feltüntetése szükséges!

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.