Értesítés katonai tevékenységekről Nyomtatás
2018. április 16. hétfő, 09:35 Közérdekű hirdetmények
 

Értesítem Önt, hogy az MH BHK kezelésében lévő honvédségi területeken az éleslövészetek és egyéb katonai tevékenységek 2018. április hónapban az alábbiak szerint kerülnek kiegészítésre.

Hajmáskéri Gyakorló- és Lőtér (Rátóti-Nagymező és Újmajor lő- és gyakorlóterek):

 
Fsz.
Dátum
Tevékenység jellege, ideje
Várható hatások
1
2018.
április
12.
Ejtőernyős ugrás alacsonyan szálló repülőgépből
0900–1200
Magas zajhatás, repülőeszköz alacsony magasságú átrepülése.
A gyakorló- és lőtér területén a vadászati tevékenységet jelentősen befolyásolják!

A nemzetközi gyakorlatok során bekövetkező kártérítési ügyekkel kapcsolatban a 276/2008. (XI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

A lőtéren felmerülő problémával kapcsolatos információ

a Várpalota Kossuth Laktanya Ügyeletestől kapható
Telefon: 06-88-549-555

Hajmáskér Kiképzőbázis parancsnoka:

Selek Róbert őrgy. 06 30/815 02 87

Kommunikációért felelős személy:

Schäffer Mónika hdgy. 06 30/ 777 52 34

Kérem, értesítse a lakosságot, tagságot, dolgozókat, hogy a lőtér területén való illetéktelen tartózkodás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:5 – 5:8 §-ai alapján, a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Kormányrendelet előírásai szerint birtokvédelemért folyamodok.

Továbbá kérem figyelembe venni, hogy a lövészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a lőtér területén történő tartózkodás fokozottan baleset- és életveszélyes!

Veszprém, 2018. március 29.

 
Oszlánszki Béla alezredes
központparancsnok-helyettes
Magyar Honvédség
Bakony Harckiképző Központ
 

Letölthető dokumentum:

> Bakony Harckiképző Központ értesítője