Városépítészeti hirdetmény Nyomtatás
2017. május 12. péntek, 00:00 Közérdekű hirdetmények

Kifüggesztés napja: 2017. május 12.

Eljáró hatóság megnevezése: Elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője.

Ügy száma: KOZP/3285/7/2017.

Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201700014502

Ügy tárgya: Veszprém, Almádi út 36. szám alatti, 4892. helyrajzi számú ingatlanon meglévő szerkezetek felhasználásával és továbbépítésével lakóépület létesítésének építési engedély ügye.

Kérelmező ügyfél neve, lakcíme: Szabó Andrea 8200 Veszprém, Kalmár tér 10.

Hatásterület szakhatóság által nem került megállapításra, az eljárásba ügyfélként bevonásra kerültek a tárgyi ingatlannal közvetlenül szomszédos 4890/1.; 4893. és 4894/25. helyrajzi számú ingatlanokkal.

Tárgyi építésügyi hatósági eljárást a KOZP/3285/7/2017 iktatási számú (IR-000175367/2017 iratazonosítósú) végzéssel megszüntettem.

Döntésem ellen a kifüggesztéstől számított 15 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztályhoz címzett, de hatóságomnál vagy az integrált ügyfélszolgálaton vagy az Építésügyi Szolgáltatási Ponton benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetéke 30 000 forint. Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni. A fellebbezés elbírálására jogosult szerv a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz, a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.


Veszprém, 2017. május 11.

Dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából:
Durmics Zsuzsanna
városépítészeti irodavezető