Tájékoztató véleményezési szakasz lezárultáról Nyomtatás
2018. szeptember 18. kedd, 16:41 Főépítészi hirdetmények

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport felhívja Veszprém város lakosságának figyelmét, hogy Veszprém településrendezési eszközeinek, Veszprém, két területét (Óváros tér 19-20. 256 hrsz; Cseredő, 8710/3-7 és 8711/1—3 hrsz-ú ingatlanok) érintő településrendezési eszközei módosításának a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési szakasza lezárult.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a véleményezési szakasz lezárásának dokumentációját (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39.§ (2) bekezdés alapján a beérkezett vélemények elfogadása, el nem fogadása tekintetében összeállított anyag) közzétette a www.veszprem.hu honlapon, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Aulájában kifüggesztette.

Végső szakmai véleményezés céljából a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész részére az eljárás során keletkezett valamennyi dokumentáció megküldésre került.

A vélemény ismertében a végső döntés várhatóan a 2018. október 25-i Közgyűlésen lesz.

Letölthető dokumentum:

icon Döntés átruházott hatáskörben (Egyszerűsített eljárás) (616.83 kB)

icon Környezeti értékelés (Nyilatkozat) (148.91 kB)