Főépítészi hirdetmény HÉSZ módosításról Nyomtatás
2018. június 06. szerda, 08:02 Főépítészi hirdetmények

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően 24/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Veszprém Megyei Jogú Város helyi építési szabályzata és szabályozási tervének

Veszprém három területét érintően (4256, 4261, 4263, 4265, 4268/2, 4277/1, 1990/5, 1990/6, 1986/4, 1988/32, 1986/1 hrsz,) és a HÉSZ néhány előírására vonatkozó módosítása tekintetében lefolytatta a Korm. rendelet 41.§ szerinti egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszát.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a véleményezési szakasz lezárásának dokumentációját (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39.§ (2) bekezdés alapján a beérkezett vélemények elfogadása, el nem fogadása tekintetében összeállított anyag) közzétette a www.veszprem.hu honlapon, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Aulájában kifüggesztette.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39.§ (3) bekezdése, a partnerségi egyeztetési szabályról szóló 25/2017. (X.26.) önkormányzati rendelete, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014.(X.31.) számú önkormányzati rendelet 4.§ „A Közgyűlés hatáskörei közül a következőket ruházza át a polgármesterre” 24. pontja alapján teszem közzé.

Veszprém, 2018. május 31.

Porga Gyula polgármester megbízásából:

Horváth Gábor
városi főépítész
 

Letölthető dokumentum:

icon Átruházott hatáskörben hozott döntések közzététele (812.63 kB)