Pályázat gazdasági vezetői állásra Nyomtatás
2018. október 01. hétfő, 00:00 Állásajánlatok

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél a Kjt. végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alapján Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet gazdasági vezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az áthelyezés esetét kivéve 3 hónap próbaidő kikötésével. A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör: gazdasági főelőadó. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra).

A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Haszkovó u. 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. és 11. §-ában meghatározott feladatok ellátása.

A költségvetési tervezéssel, a számviteli folyamatokkal, a pénzellátással, a gazdálkodással, a személyi juttatásokkal és az előírt adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok szervezése, irányítása, ellenőrzése.

Gondoskodik az előirányzatok vezetéséről, módosításáról, átcsoportosításáról, a gazdálkodáshoz kapcsolódó beszámolók, jelentések, adatszolgáltatások elkészítéséről.

A vonatkozó jogszabályok alapján ellátja a pénzügyi ellenjegyzési jogkört az intézmény és a szolgáltatási körébe tartozó intézmények esetében.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- magyar állampolgárság
- iskolai végzettség: felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett
- okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy azzal egyenértékű szakképesítés vagy
- gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség
- a számvitelről szóló törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban való szereplés és rendelkezés a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel
- egészségügyi alkalmasság
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- költségvetési szervnél szerzett legalább 3 éves gazdasági vezetői tapasztalat
- államháztartásban pénzügyi-számviteli területen szerzett gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél a Kjt. végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alapján.

A pályázathoz csatolandó iratok:

- motivációs levél
- fényképes szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)
- szakmai/vezetői gyakorlat igazolása
- igazolás az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplésről és a tevékenység ellátására jogosító engedélyről
- foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás a pályázó egészségügyi alkalmasságáról
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, „Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet gazdasági vezetői pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

Steierleinné Diós Adél (cím: 8200 Veszprém, Haszkovó u. 39., telefon: +3688425805/114-es mellék, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra.

A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.

Az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető.