Tájékoztatás a 2015-ben magánfőzött párlat bavallásáról Nyomtatás
2016. január 04. hétfő, 00:00 Adóiroda hirdetményei

Tájékoztatás a 2015. évben előállított magánfőzött párlat után az önkormányzati adóhatóság felé benyújtandó bevallási és befizetési kötelezettségekről, melynek határideje 2016. január 15. nappal lejár!

Tájékoztatás a 2015. évben előállított magánfőzött párlat után az önkormányzati adóhatóság felé benyújtandó bevallási és befizetési kötelezettségekről, melynek határideje 2016. január 15. nappal lejár!

Tisztelt Ügyfelünk!

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény alapján módosultak a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) egyes rendelkezései. A magánfőzésre és a bérfőzésre vonatkozó szabályok már 2015. január 1-jétől jelentős mértékben megváltoztak.

Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, de évente legfeljebb 50 liter mennyiségig. 2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság - veszprémi lakosok esetében, Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóirodája - jár el (Jöt. 5. § (9) bekezdés). Magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

A magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. (Jöt. 67/A. § (6) bekezdés) A magánfőzőnek az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig – azaz 2016. január 15-ig – kell teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 forint. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. [Jöt. 3. § (3) bekezdés, 5. § (9) bekezdés, 64. § (6) bekezdés, 67/A.§ (4) bekezdés] A bejelentési, bevallási kötelezettség elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után, ennek mértéke akár 200 ezer forintig is terjedhet. A jövedéki adó megfizetését Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11748007-15430001-16800005 számú Helyi Jövedéki Adó Beszedési Számla javára kell teljesítenie. A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat csak alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. [Jöt. 67/A. § (7) bekezdés]

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2016. január 1-jétől a magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztillálóberendezésen) jövedékiadó-mértéke évi 1000 forintról literenként 700 forintra változik, továbbá módosul az adó megfizetésének rendszere is. A magánfőző az előállítást megelőzően 700 forint értékű párlatadó jegyet köteles beszerezni a vámhatóságtól.

A párlatadó jegyet darabonként egy liter párlat tárgyévi előállítására jogosít, valamint a párlat eredetét is igazolja. A párlatadó jegyet a vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon a magánfőző választása szerint papíron vagy elektronikusan lehet igényelni.

A vámhatóság a párlatadó jegyet annak értéke megtérítése után bocsátja a magánfőző rendelkezésére, feltéve, hogy az igénylő az önkormányzati adóhatóságnál bejelentett desztillálóberendezéssel rendelkezik. A vámhatóság a kiadott párlatadó jegyek mennyiségéről értesíti a desztillálóberendezés tárolási/használati helye szerinti önkormányzati adóhatóságot. A magánfőző a tárgyévre vonatkozó első párlatadó jegy beszerzésekor legalább 5 darab párlatadó jegyet köteles vásárolni és legfeljebb 86 darab párlatadó jegyet vásárolhat. Utóbbi szabály egyben azt is jelenti, hogy évi legfeljebb 86 liter párlat állítható elő magánfőzés keretében egy személy, pontosabban egy háztartás által. Ha a magánfőző a megvásárolt párlatadó jegyekkel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlatadó jegyeket, az utólagos párlatadó jegy beszerzése esetében sem lehet azonban túllépni a 86 literes korlátozást. Ha ténylegesen 86 liternél több párlat keletkezik egy magánfőzőnél egy évben, a vámhatósággal egyeztetett módon köteles a többletet megsemmisíteni.

Felhívjuk a tisztelt Adózók figyelmét, hogy a desztillálóberendezés bejelentési kötelezettsége – melyet továbbra is a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni – kiegészül a bejelentett adatokban történt változás bejelentési kötelezettségével. Erre a célra Veszprém Megyei Jogú Városban az önkormányzati jövedéki adó bejelentési nyomtatvány szolgál. A magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzési hatásköre azonban a vámhatóságtól – az előállított termék jogszabálysértő értékesítését kivéve – a desztillálóberendezés tárolási/használati helye szerinti önkormányzati adóhatósághoz kerül.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a város honlapjáról a www.veszprem.hu elérhetőségről a tájékoztató anyagaink mellett a hatályos törvények, rendeleteink, alkalmazott bevallási nyomtatványaink is letölthetőek. A jelzett elérhetőségekről (a regisztrációt követően) elektronikusan – az ügyfélkapun keresztül – betekinthetnek folyószámláikba, és ez által tételesen ellenőrizhetik befizetéseiket, bevallásaikat, adóköteles vagyontárgyaikat, más fontosabb nyilvántartott adataikat valamint bankkártyával befizetést is teljesíthetnek!

Az adótitokra való tekintettel telefonon csak az adókötelezettségekre és az eljárási szabályokra vonatkozó általános tájékoztatás adható, konkrét adózási információkról személyesen lehet érdeklődni.

Köszönjük, hogy tájékoztatónkat elolvasta és bejelentési/bevallási kötelezettségét időben teljesíti.

Veszprém, 2016. január 5. 

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Adóiroda