Közgyűlési meghívó (2017.05.25.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2017)

Szám: KOZP/1-5/2017.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2017. május 25-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

 

Napirend előtt: 

  • „A hónap eseménye”: A Kostanjevicai győzelem 100. évfordulója
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztés:

  • Döntés menetrend szerinti helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás tárgyú állami támogatás iránti kérelem benyújtásáról

Napirendi pontok:

 Közgyűlési előterjesztések (2017.05.25.)

  
1. A helyi Építészeti-műszaki Tervtanácsról szóló 13/2013. (III.29) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

2. Előzetes döntés Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
Előadó: Horváth Gábor főépítész

3. Szándéknyilatkozat jóváhagyása a Veszprém 5746 hrsz-ú, természetben Veszprém, Iskola u. 6. szám alatti ingatlan (Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola épülete) helyi védetté nyilvánításának tárgyában
Előadó: Horváth Gábor főépítész

4. Döntés a „Csarnok” Veszprémi Csarnoküzemeltető, Rendezvényszervező és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

5.
A) Az egészségügyi alapellátás fogorvosi körzeteire vonatkozó feladat-ellátási szerződések jóváhagyása
B) Az egészségügyi alapellátás fogászati ügyeletére vonatkozó közreműködői szerződések jóváhagyása

Előadó: Porga Gyula polgármester

6. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között létrejött, a hajléktalan ellátást biztosító Veszprém, Jutasi u. 24-28 szám alatti ingatlanok használatával kapcsolatos haszonkölcsön szerződés módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

7. Előzetes döntés pályázat benyújtásról az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázati felhívás keretében
Előadó: Porga Gyula polgármester

8. Döntés Szent Annát, Szent Joachimot és Szűz Máriát ábrázoló szoborcsoport állításáról a Ranolder János téren a Szent Anna Kápolna előtt
Előadó: Porga Gyula polgármester

9. Döntés Szent Imrét ábrázoló bronzszobor állításáról a Szent Imre téren
Előadó: Porga Gyula polgármeste

10. Döntés Veszprém, 0426/2 helyrajzi számú ingatlan végleges más célú hasznosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

11. Döntés pályázat benyújtásáról és konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyásáról az EFOP-1.2.9-17 kódszámú „Nők a családban és a munkahelyen” című felhívásához kapcsolódóan
Előadó: Porga Gyula polgármester

12. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.5.1. „Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás növelése” című felhívásához az Aprófalvi bölcsőde energetikai korszerűsítése tárgyában
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

13. Döntés a civil keret terhére kiírt 2017. évi pályázatok elbírálásáról
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

14. Beszámoló az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési közszolgáltatás 2016.évi szakmai teljesítéséről
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

15. Átfogó értékelés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

16. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Porga Gyula polgármester

17. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Porga Gyula polgármester

18. Az „Életöröm” Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződésekben foglaltak megvalósulásáról 2016. évben
Előadó: Máhl Szabolcs ügyvezető igazgató

19. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester

20. Perlaky-díj adományozása (zárt ülés)
Előadó: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

21. Véghely-díj adományozása (zárt ülés)
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző

 


Veszprém, 2017. május 19.
 

  

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2017.05.25. (mellékletekkel) (18.24 MB)

 

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés