Közgyűlési meghívó (2017.04.27.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2017)

Szám: KOZP/1-4/2017.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2017. április 27-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

 

Napirend előtt: 

  • „A hónap eseménye”: Spartan Race Veszprém Sprint
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztés: 

  • „Dr. Horváth Balázs bronz emléktáblájának elhelyezése”

 

Napirendi pontok:

 Közgyűlési előterjesztések (2017.04.27.)

 

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata beszámolója a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2016. évi költségvetésnek teljesítéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Porga Gyula polgármester

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előadók: Porga Gyula polgármester dr. Mohos Gábor jegyző

4. Az Állami Számvevőszék Laczkó Dezső Múzeumot érintő ellenőrzés jelentésének megállapításaihoz kapcsolódó 42/2017. (II.23.) határozattal elfogadott önkormányzati intézkedési terv módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

5. A Veszprémi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének beszámolója Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: dr. Ipsits Csaba r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető

6. Előzetes döntések Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
Előadó: Horváth Gábor főépítész

7. Telepítési tanulmányterv és Településrendezési szerződés jóváhagyása a Pajtakerthez tartozó 2242/38 és 2248/2 hrsz-ú ingatlanok településrendezési előírásainak módosítása tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester

8.
A) Veszprém Egry Úti Körzeti Óvoda alapító okiratának módosítása
B) Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény alapító okiratának módosítása

Előadó: Porga Gyula polgármester

9. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

10. Döntés Szent Mihály szobor felállításáról az Óváros téri körforgalomban
Előadó: Porga Gyula polgármester

11.
A) Veszprém Megyei Jogú Város Kerékpáros Hálózati Tervének a jóváhagyása
B) Veszprém Megyei Jogú Város Fenntartható Mobilitási Akciótervének a jóváhagyása

Előadó: Brányi Mária alpolgármester

12. A városi tömegközlekedés átszervezésének és üzemeltetésének lehetőségei, a „Közlekedési Igazgatóság” létrehozása
Előadó: Porga Gyula polgármester

13. A Veszprém, 0231/8 hrsz. alatti – természetben a Veszprém-Szentkirályszabadja Repülőtérnél levő – ingatlan értékesítésre történő kijelölése
Előadó: Porga Gyula polgármester

14. Döntés önkormányzati tulajdonban lévő, Veszprém 4781/18 hrsz; 4781/21 hrsz; 4781/60 hrsz; 4781/61 hrsz-ú, a természetben az Európa utca ingatlanjain közút kialakítását eredményező beruházáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

15. Döntés a Veszprém, 131 hrsz.-ú – természetben a Dózsa György u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérleti úton történő hasznosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

16. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.3.3-16 „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívásához „Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése” tárgyában
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

17. Döntés társberuházói megállapodás megkötéséről és a fejlesztéshez szükséges hozzájárulásról a Táncsics utcai 1. szám alatti orvosi rendelő funkciójú (1643 hrsz) ingatlan egészségügyi célú fejlesztése tárgyában
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

18. Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának felülvizsgálata
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

19. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda vezetésére benyújtott pályázat elbírálása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

20.
A) Az Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanban működő Veszprémi Szakképzési Centrum átszervezésének véleményezése
B) A Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény átszervezésének véleményezése

Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

21. Előzetes véleménynyilvánítás a Veszprémi Tankerületi Központ fenntartásában, és az Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanokban működő oktatási intézmények vezetőinek megbízásáról
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

22. Előzetes kötelezettségvállalás földgáz és villamos energia beszerzése tárgyában
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

23. Döntés a veszprémi víziközmű rendszerhez kapcsolódó megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

24. Átláthatósági biztos éves tájékoztatója
Előadó: Gerstmár Ferenc önkormányzati képviselő, átláthatósági biztos

25. A „Horgony” Pszichiátriai Betegekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány beszámolója a pszichiátriai betegek nappali ellátásáról 2016. évben
Előadó: Dr. Balczár Lajos elnök

26. A TÁMASZ 2 Idősek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit Kft. beszámolója az idősek tartós bentlakásos ellátásáról 2016. évben
Előadó: Kovács Zoltán ügyvezető igazgató

27. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a Veszprémi Támogató Szolgálat 2016. évi feladatainak teljesítéséről
Előadó: Kozma Imre elnök

28. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a hajléktalan-ellátást biztosító Befogadás Háza 2016. évi feladatainak teljesítéséről
Előadó: Kozma Imre elnök

29. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester

30. „Gizella-díj” adományozása (zárt ülés)
Előadó: Porga Gyula polgármester

31. A „Pro Civitate” díj” adományozása (zárt ülés)
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

32. „Ranolder-díj” adományozása (zárt ülés)
Előadó: Halmay György a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke


 

 

Veszprém, 2017. április 21.

 

  

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2017.04.27. (mellékletekkel) (25.34 MB)

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés