Közgyűlési meghívó (2017.02.23.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2017)

Szám: KOZP/1-2/2017.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2017. február 23-án (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

 

Napirend előtt:

  • „A hónap eseménye”: Házasság Hete 2017 programsorozat
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztés:

  • Állásfoglalás a „VKSZ” Zrt. tulajdonában lévő Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. által kibocsájtott törzsrészvények értékesítése tárgyában

 

Napirendi pontok:

Közgyűlési előterjesztések (2017.02.23.)

 

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

2.
A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása; döntés a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozáshoz kapcsolódó támogatásról és döntés az Önkormányzat saját kötelezettségeinek megállapításáró
B) Döntés a Veszprémi Petőfi Színház által a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak nyújtandó támogatás jóváhagyásáról
C) A Közgyűlés diákétkeztetésre vonatkozó előzetes kötelezettségvállalásról szóló 324/2014. (XII.18.) határozatának módosítása

Előadó: Porga Gyula polgármester

3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetési térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közművelődésről és a művészeti tevékenység támogatásáról szóló 14/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása és közművelődési megállapodás jóváhagyása civil szervezetekkel
Előadó: Porga Gyula polgármester

5. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása, és az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályozás változásával érintett helyi rendeletek jogharmonizációja 
Előadó: Porga Gyula polgármester

6. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

7. A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Porga Gyula polgármester

8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 13/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

9.
A) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása
B) A Családsegítő  és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása

Előadó: Porga Gyula polgármester

10.
A) Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítása
B) Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
C) Művészetek Háza alapító okiratának módosítása
D) Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény alapító okiratának módosítása
E) Eötvös Károly Megyei Könyvtár alapító okiratának módosítása

Előadó: Porga Gyula polgármester

11. Döntés a Swing-Swing Kft. által megkötött kölcsönszerződések módosításáról 
Előadó: Porga Gyula polgármester

12. Az Önkormányzat fenntartásában működő kötelező felvételt biztosító óvodák felvételi körzeteinek módosítása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

13. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Porga Gyula polgármester

14. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.1.5. „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívásához az „Északi iparterület közlekedésfejlesztése” tárgyában 
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

15. Döntés pályázat benyújtásáról a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásához a „Veszprém MJV Önkormányzata ASP rendszerének kiépítése” projektelem elkészítése tárgyában
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

16. Az Önkormányzat tulajdonában lévő képzőművészeti alkotások letétbe helyezéséről szóló szerződések módosítása
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

17. A helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződés módosítása, a 8-as és 22- es számú helyi járatú autóbusz menetrendjét érintően 
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

18. Döntés a 2017. évi civil keret pályázati kiírásának elfogadásáról
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

19.
A) A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója a kegyeleti közszolgáltatás közfeladat 2016 évi ellátásáról  
B) A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója a városüzemeltetési és köztisztasági közfeladatok 2016 évi ellátásáról 
C) A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója az intézményüzemeltetési közfeladat 2016 évi ellátásáról 
D) A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-vel megkötött keret-megállapodás (üzemeltetési szerződés) módosítása 
E) A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-vel a stadion üzemeltetése tárgyában megkötött üzemeltetési szerződés módosítása

Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

20. Döntés a Magyar Állam tulajdonában, a Magyar Közút Nonprofit Kft vagyonkezelésében lévő, Gyulafirátót és Kádárta városrészeken fekvő út funkciójú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséhez szükséges előzetes megállapodás megkötéséről
Előadó: Czaun János a Tulajdonosi Bizottság elnöke

21. Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója a szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2016. évben
Előadó: Dr. Virányi Judit Anikó egyesületi elnök

22. A Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesülete Tapolca beszámolója a támogatott lakhatás ellátásáról 2016. évben
Előadó: Horváthné Somogyi Ildikó egyesületi elnök

23. A NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a házi segítségnyújtás ellátásáról 2016. évben
Előadó: dr. Nagyné Pápai Éva ügyvezető

24. Tájékoztató a képviselők és külső szakértők tiszteletdíjának elszámolásáról
Előadó: Baumgartner Lajos alelnök

25. Tájékoztató az Állami Számvevőszék „Csarnok” Veszprémi Csarnoküzemeltető, Rendezvényszervező és Kommunikációs  Kft-t érintő ellenőrzés jelentéséről és a kapcsolódó intézkedési tervről 
Előadó: Porga Gyula polgármester

26.
A) Tájékoztató az Állami Számvevőszék Laczkó Dezső Múzeumot érintő ellenőrzési jelentéséről és a kapcsolódó intézkedési tervekről
B) Döntés az Állami Számvevőszék Laczkó Dezső Múzeumot érintő ellenőrzés jelentésének megállapításaihoz kapcsolódó önkormányzati intézkedési terv elfogadásáról

Előadó: Porga Gyula polgármester

27. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester

28. „Veszprém Városért – Pro Urbe” érdemérem adományozása (zárt ülés)
Előadó: Porga Gyula polgármester

 

Veszprém, 2017. február 17.

  

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2017.02.23. (mellékletekkel) (26.95 MB)

 

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés