VMJV Polgármesteri Hivatal energetikai megújítása

 

A projekt címe:

„VMJV Polgármesteri Hivatal energetikai megújítása”

A projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00007

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 248.370.000  Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt zárás várható időpontja: 2021. december 27.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg az Új Széchenyi Terv Terület- és településfejlesztési Operatív Programjának keretében.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt legfőbb célkitűzése az intézmény olyan jellegű energetikai korszerűsítése, mely az épület fűtéséhez felhasznált fűtési hő csökkentése következtében költségmegtakarítást eredményez. Jelen pályázati konstrukció keretében lehetőség nyílik az épületek hőtechnikai paramétereinek javításával a fűtési hő felhasználásának csökkentésére. A beruházás a környezetet tehermentesíti, a felhasznált energia mennyiségének csökkenése a CO2 és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi.

A projekt keretében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, Polgármesteri Hivatal épületének energetikai-hőtechnikai korszerűsítésére kerül sor.

Energetikai célú beavatkozások:

Az épület külső- és belső oldali hőszigetelése

Az épület külső nyílászáróinak cseréje

A tetőfödémek hőszigetelése

Naperőmű létesítése

Gépészeti rendszer felújítása.

Egyéb beavatkozások:

Projektarányos akadálymentesítés

A projekt átfogó céljai:

Önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg az épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, illetve a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata.

Megbízható, korszerű rendszer kerül kiépítésre, melynek a karbantartási-pótlási költségei csökkennek. A költségek csökkenésével fejlesztési források keletkeznek, hatékonyabban működtethető a közigazgatási szolgáltatás.

Az épület helyi védelem alatt áll, a projekt célja az épület állagának, így a helyi értékeknek a megóvása.

 

 

Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007