Cserhát ltp. 1. szám alatti orvosi rendelő megújítása

 

A projekt címe:

„Cserhát ltp. 1. szám alatti orvosi rendelő megújítása”

A projekt azonosító száma:

TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00006

A kedvezményezett neve:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege:   26 506 915 forint

A támogatás mértéke %-ban: az elszámolható költségek 100 %

A projektzárás várható időpontja: 2020. szeptember 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt bemutatása:

A „Cserhát ltp. 1. szám alatti orvosi rendelő megújítása” projekt célja az alapellátás fejlesztése, a jogszabályoknak, egészségügyi szabályzóknak mindenben megfelelő, a lakossági igényeket kielégítő, korszerű, színvonalas infrastruktúrájú rendelő kialakítása. A projektben vállalt célértékek: 1 db fejlesztett háziorvosi praxis, 1 db felújított rendelő és kiszolgáló helyiségei, illetve a jobb ellátásban részesülő lakosság (száma: 595 fő).

A projektben a Veszprém, Cserhát lakótelep 1. szám (2541/A/2-3 hrsz. alatt) földszintjén elhelyezkedő gyermekorvosi rendelő részleges belső felújítása valósul meg.

A 80-as években épült rendelőben a rendelő és a váró kismértékű korszerűsítése, illetve a homlokzati nyílászárók részleges cseréjén kívül más felújítás nem történt.

Az áthelyezendő, felújítandó rendelő az épület északi traktusában, a jelenlegi tanácsadó és ügyeletes pihenő helyére kerül. Megtörténik a teljes akadálymentesítés megfelelő méretű nyílászárók beépítésével, illetve akadálymentes vizesblokk kialakításával. A felújítandó rendelőben, a meglévő vizesblokkokban, a folyosón kialakítandó akadálymentes vizesblokkban, a mellette elhelyezkedő wc-ben, illetve az előttük lévő területen burkolatcsere történik. A megszűnt védőnői tanácsadó helyén pihenőt és takarítószer raktárt alakít ki a beruházás keretében a pályázó. A rendelőhöz tartozó régi fertőző bejárat szélfogója elbontásra kerül, de az innen történő megközelíthetőség nem szűnik meg. A váróhelyiségben az ÁNTSZ előírásainak megfelelően babakocsi-tárolót szükséges kialakítani.

Megtörténik a beépített gépészeti elszívás felülvizsgálata, korszerűsítése, az önálló fűtési kör kialakítási lehetőségének vizsgálata, a fűtőtestek és a klímaberendezések felülvizsgálata, cseréje. Szükségessé vált az elavult villamos hálózat és kapcsolótáblák teljes cseréje, szünetmentes tápegység beépítése, illetve a rendelőben található internet és telefoncsatlakozás felülvizsgálata. A főbejárat külső megvilágítását is ki kell alakítani.

 

 

Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007