Jutasi út 59. szám alatti orvosi rendelők megújítása

 

A projekt címe:

„Jutasi út 59. szám alatti orvosi rendelők megújítása”

A projekt azonosító száma:

TOP-6.6.1-16-VP1-2018-00003

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 71 351 671 forint

A támogatás mértéke %-ban: az elszámolható költségek 100 %

A projektzárás várható időpontja: 2019. augusztus 15.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt bemutatása:

A „Jutasi út 59. szám alatti orvosi rendelők megújítása” projekt keretében az Önkormányzat vállalta, hogy a nevezett rendelők felújításával három házi gyermekorvosi ellátást biztosító doktor munkavégzési, feladatellátási körülményeit, ezáltal az egészségügyi közszolgáltatások lakossági ellátását is javítja – megújulnak a rendelők által ellátott körzetek szolgáltatási és infrastrukturális feltételei.

A Veszprém, Jutasi út 59. szám alatti 3342/A/241. helyrajzi számú ingatlanban működő házi gyermekorvosi körzetek rendelőinek megújítására felmérési-, vázlattervi-, kiviteli műszaki tervdokumentáció és tételes költségvetés kiírás elkészítésére 2018. február 1. napján írta ki pályázatát a VMJV Önkormányzata, 2018. február 15. napján kötött szerződést a nyertes pályázóval, a Delta Mérnöki Iroda Bt.-vel.

A Tervezési szerződésben foglaltaknak megfelelően a Delta Mérnöki Iroda Bt. a szerződéskötést követő 30 napon belül szállította a felmérési terveket, az energetikai tanúsítványt és az új alaprajzi elrendezés vázlatterveit, lefolytatta az engedélyeztetési eljárásokat az érintett szolgáltatókkal, 2018. május 11-én szállította a végleges kiviteli tervdokumentációt.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeként a kivitelezési munkákat a Min-Tech Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végzi. A 2018. november 28-tól hatályos Támogatási szerződés megkötését követően 2018. december 3-i keltezésű a vállalkozási szerződése, a munkaterületet december 5-én adta át VMJV Önkormányzata.

A megújítandó gyermekorvosi rendelőkben a homlokzati nyílászárók cseréjén kívül más felújítás a projektet megelőzően nem történt. Az épület pillérvázas szerkezetű, vázkitöltő falakkal. A rendelő előtti területen jelenleg is található akadálymentes parkoló és biztosított a mentőautó megállási lehetősége.

Az épület szerkezetileg jó állapotban van, de energetikailag korszerűtlen. Az építési tevékenység során az épületrész komplett belső felújítása valósul meg. A belső gépészeti vezetékezés, a fűtési hőleadók, a használati melegvíz rendszer (helyi elektromos vízmelegítők elhelyezésével), a jelenleg üzemképtelen szellőzőrendszer valamint a villamos vezetékek (elektromos erős- és gyengeáramú rendszer), lámpatestek korszerűsítése is megtörténik. Építészeti szempontból a projektarányos akadálymentesítés (akadálymentes mosdó kialakításával) mellett a belső padló és falburkolatok, belső nyílászárók cseréje, esztétikai javítások és felületképzési munkák valósulnak meg.

A felújítandó épület helyiségei:

szélfogó (6,82m2), raktár (alapellátás részére) (17,61m2), raktár (alapellátás részére) (16m28), raktár (alapellátás részére) (29,92m2), előcsarnok (27,49m2), akadálymentes+férfi WC (7,28m2), takarítószer tároló + vizes.helyiség (3,49m2), női WC (9,01m2), raktár (7,35m2), váró (69,58m2), irattár (3,2m2), közlekedő (3,2m2), előkészítő váró (15,03m2), előkészítő váró (15,03m2), közlekedő (3,2m2), irattár (3,2m2), öltöző (4,49m2), öltöző (4,49m2), rendelő (28,26m2), WC (3,14m2), közlekedő (7,2m2), szélfogó (3,06m2), rendelő (28,26m2) = 316,31m2

 

 

Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007