Szociális bérlakások felújítása Veszprémben

 

A projekt címe:

„Szociális bérlakások felújítása Veszprémben”

A projekt azonosító száma: 

EFOP-2.4.2—17-2017-00002

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 21.935.473 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt zárás várható időpontja: 2018.10.31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg az Új Széchenyi Terv Terület- és településfejlesztési Operatív Programjának keretében.

A projekt tartalmának bemutatása: 

A projekt keretében a 8200 Veszprém Házgyári út 1. szám alatt található, szegregátumként nyilvántartott társasházban található 22 lakás kerül részleges felújításra. 

A pályázó Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, a konzorciumi partner Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület tulajdonában lévő, 22 darab lakás részleges felújítását tervezi támogatni jelen pályázat benyújtásával.

A felújított lakások működtetésére aztán a konzorcium tagjai együttműködési megállapodást kötnek, melynek értelmében az MMSz tulajdonában lévő lakásokban, legalább 5 évig VMJV Önkormányzata kijelölése alapján kerülnek be a lakók szociális helyzetük alapján.

A tulajdonos hozzájárult a lakások projekt keretében történő felújítását követően, azok legalább 5 évig szociális bérlakásként való üzemeltetéséhez.

A megvalósítás projekt menedzsmentjével és a kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatokat a főpályázó (VMJVÖ) látja el, a konzorciumi partner (MMSz) kiválasztja, majd szerződést köt a külső szolgáltatóval a tervezett munkák lebonyolítására. A projekt megvalósítása során a kiválasztott külső szolgáltató elvégzi a tervezett felújítási munkálatokat. Rendszeres műszaki ellenőrzés biztosítja a kivitelezési munkálatok tervszerű lebonyolítását.

 

 

Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007