Északi iparterület közlekedésfejlesztése

 

A projekt címe:

„Északi iparterület közlekedésfejlesztése”

A projekt azonosító száma:

TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 2.700.000.000,- Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt zárás várható időpontja: 2020.11.30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg az Új Széchenyi Terv Terület- és településfejlesztési Operatív Programjának keretében.

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

 • Henger utcai útépítés
 • Kistó utca burkolatrekonstrukciója
 • Pápai úti útépítés
 • Kelet-nyugati közlekedési főtengely – I. szakasz (Pápai út - Kistó utca közötti szakasz) kialakítása.

A megvalósuló fejlesztések elemei:

Henger utcai útépítés:

 • A tervezett szakasz hossza 874,6m, ebből 700m útfelújítás, 175m új építés.
 • 2x1 forgalmi sáv 1,5-2,0m széles járdával közös gyalog, és kerékpárúttal való kiépítése.
 • A zúzottkő burkolattal ellátott parkoló állások átépítése térkő burkolattal.
 • Az Ipar utca keresztezésénél, 4 ágú körforgalom tervezett. A körforgalom külső sugara Rk=13m. Az útpálya szélessége 6,00m, a belső járható gyűrű 2,0m.
 • A körforgalomtól északi irányban mindkét oldalon, 3,0m széles, párhuzamos buszparkoló kerül kialakításra a Piramis utcáig.
 • A Házgyár utcai csatlakozásnál a Henger utca 2,5m-rel való megszélesítése.
 • A gyalogátkelőhelyeknél, útcsatlakozásoknál tervezett szegély lesüllyesztések mentén mind két oldalon, a vakok és gyengén látok biztonságos közlekedése érdekében taktilis vezető sáv beépítése. A gyalogos-átkelőhelyek teljes szélességében (közvetlenül a járdaszegély mellett) 60 cm szélességű figyelmeztető jelzés kerül elhelyezésre.
 • A Henger utca mentén összesen 21db autóbusz és 27db személygépjármű részére parkolási lehetőség biztosítása.
 • A buszmegállókban mmcité gyártmányú, buszváró szeméttároló és pad kihelyezése.
 • A csapadékvíz elvezetése zárt csapadékvíz csatornával, víznyelőkkel.

Kistó utca burkolatrekonstrukciója:

 • Kelet-Nyugati tengely Kistó u-i csomópontjától a volt Fórum üzletház behajtójáig tervezett a burkolat megújítása a meglévő útburkolat felső rétegének elöregedése valamint az elmúlt évtizedben végzett foltszerű javítások miatt kialakult újabb burkolati hibák érdekében.

Pápai úti útépítés:

 • Házgyári út – Henger utca közötti 405 méteres szakasz burkolatrekonstrukció megvalósulása
 • Táncsics Mihály utca - Völgyhíd tér közötti 300 méteres szakaszon burkolatrekonstrukció megvalósulása
 • A meglévő kopóréteg profilmarása, kiegyenlítése, új kopóréteg készítése az esésviszonyok minimális korrekciójával, padkarendezés, árokkarbantartás.
 • ·A teljes átépítéssel tervezett szakasz hossza 1491,26m.
 • A Pápai út tervezett szakaszát 2x1 forgalmi sávval, mellette kétoldali, irányhelyes, megemelt szintű, un. „Koppenhágai” típusú kerékpár sávval való kialakítása, a Párna utcáig, innen tovább a Henger utca felé, (majd magán a Henger utcán is) elválasztott rendszerű, közös gyalog, és kerékpárút kiépítése.
 • A tervezési szakaszon jellemzően egyoldali járda kerül kialakításra, kétoldali járda csak a belső szakaszon, a Táncsics Mihály utcától befelé, ill. a buszmegállók térségében tervezett.
 • Buszmegálló párt kialakítása a Táncsics Mihály utca előtt, a kelet-nyugati út körforgalma előtt, és a Párna utca után.
 • A forgalmi sávok szélessége 3,25m, mellette 0,25m széles „K” szegéllyel van elválasztva az 1,25m széles egyirányú kerékpársáv, mind két oldalon.

Kelet-nyugati közlekedési főtengely – I. szakasz (Pápai út - Kistó utca közötti szakasz) kialakítása:

 • A tervezett útszakasz hossza 962 m.
 • A forgalmi úton új körforgalmi csomópont kerül kialakításra a Juhar utcánál.
 • Az új út 2x1 forgalmi sávval, mellette kétoldali, irányhelyes, megemelt szintű, ún. „Koppenhágai” típusú kerékpársávval kerül kialakításra.

 

 

Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007