Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése

 

A projekt címe:

„Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése”

A projekt azonosító száma:

TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 238 470 584Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt zárás várható időpontja: 2019. november 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg az Új Széchenyi Terv Terület- és településfejlesztési Operatív Programjának keretében.

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat keretében megvalósuló beavatkozások révén 1651,7 m csapadékvíz elvezető csatorna és 661, 4 m víznyelő bekötő vezeték, illetve tisztító- és víznyelő akna kerül kiépítésre, mely által a megvédett terület nagysága kb. 21,3 ha.

Alapvető környezeti probléma, hogy a városban több ütemben, nem egységes koncepció szerint épült ki a csapadékvíz elvezető rendszer, sok helyen hiányos, így jelen fizikai állapotában nem felel meg a területen hulló csapadékvizek biztonságos módon történő elvezetéséhez szükséges feltételeknek.

A projekt keretében zajló beavatkozások Veszprém Dózsaváros városrészében a Pápai úton valósulnak meg, ahol új, zárt csapadékvíz elvezető csatorna létesül, kapcsolódva a Pápai út korszerűsítéséhez. A beruházás által a megújításra kerülő útpálya és az újonnan létesülő gyalogos,-és kerékpáros közlekedési felületek vízelvezetése megoldódik, ezáltal mind műszaki értelemben, mind városképi szempontból jelentős minőségi javulás áll be a területen.

A Pápai út és környezetének csapadékvíz-elvezetésére 395 fm D 300 mm átmérőjű KG-PVC, 846 fm D400 mm átmérőjű beton és 411 fm D500 mm átmérőjű beton csapadékcsatorna gerincvezeték épül víznyelő aknákkal a Síp utcától a Henger utcáig terjedő szakaszon.

Az épülő csapadékvíz csatornák befogadója a Kelet-Nyugati összekötő út csapadékvíz elvezető csatornája, illetve a Pápai úton a Síp utcánál a meglévő csapadékvíz csatorna. A terület az Aranyos-völgyi vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik el, a Veszprémi-Séd patak vízgyűjtő területéhez tartozik.

Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve előírja a zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését. Az érintett utcákban összegyülekező csapadékvizek jelenleg kiépített csapadékcsatorna hiányában az utcák burkolt útfelületein levezetve jutnak el a befogadókig.

A csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítése hozzájárul a további környezeti káresemények, vízkárok megelőzéséhez, a belterületre hullott csapadékvizek rendezett elvezetéséhez, a térségben található és érintett felszíni és felszín alatti vizek megfelelő minőségének biztosításához, valamint az igényes és komfortos lakókörnyezet kialakításához.

 

 

 

Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007