Fenntartható Városi Mobilitási Terv készítése

 

A projekt címe:

„Fenntartható Városi Mobilitási Terv készítése Veszprém Megyei Jogú Város területére”

A projekt azonosító száma: TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00002
A kedvezményezett neve:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
A szerződött támogatás összege: 23.162.000 Ft
A projekt összköltsége: 23.162.000,- Ft
A támogatás mértéke %-ban: az elszámolható költségek 100%-a
A projekt zárás várható időpontja: 2017. március 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt tartalmának bemutatása:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata jelen pályázat keretében egy olyan Fenntartható Városi Mobilitási Tervet (SUMP) kíván elkészíteni, mely javaslatot ad egy magas színvonalú és fenntartható tömegközlekedési rendszer kialakítására Veszprém városában, mellyel minden városrész elérhetővé válik közösségi közlekedési eszközökkel, illetve iránymutatást ad Veszprém város vezetésének és egyéb szakági felelősöknek az elkövetkezendő évek megvalósítható, finanszírozható és környezetbarát mobilitási megoldásokat tartalmazó fejlesztéseihez, illetve a meglévő város- és közlekedésfejlesztési tervek szintetizálásához.
A pályázat fontos célja, hogy egy olyan Fenntartható Mobilitási Terv készüljön Veszprém város egészére, melyben:
- minden lakosnak van választási lehetősége a különböző közlekedési alternatívák között, hogy eljuthasson a számára legfontosabb célpontokhoz
- javul a biztonság és a lakosok biztonságérzete
- csökken a levegőszennyezettség, illetve a zajszennyezés, valamint az energiafelhasználás
- javul a személy- és áruszállítás hatékonysága és fajlagos költségmutatója
- olyan intézkedések kerülnek meghatározásra, melyek a városi környezet vonzerejének a növeléséhez és minőségének javulásához járulnak hozzá.
 
Az elkészülő Fenntartható Mobilitási Tervben foglalt intézkedések kiterjednek a városi agglomeráció összes közlekedési ágára, így a tervben foglalt irányelvek, intézkedések átfogóan érintik a teljes várostérség valamennyi közlekedési módját és típusát (közösségi és egyéni; motorizált és nem motorizált módok; személy és teherszállítás kérdéseit). Veszprém esetében ez különösen fontos, hiszen magas az agglomerációból a városba érkező munkavállalók száma, akik naponta ingáznak a lakó és munkahelyük között, illetve a nyári időszakban a Balaton - mint az ország egyik központi turisztikai állomása - közelsége miatt nagyon magas a városba érkező egy vagy több napot a Veszprémben töltő turisták száma.  
 
A mobilitási terv kidolgozása során kiemelten fontos szempont a széleskörű, érdemi partnerség megvalósítása a tervezés és megvalósítás fázisában egyaránt. A város a SUMP kidolgozásakor jelentős hangsúlyt kíván fektetni az érintettek bevonására (helyi civil szervezetek, közlekedési vállalatok, hatóságok, közintézmények, lakosság, stb.), hogy a tervezés során a városi mobilitást érintő döntések, így maga a mobilitási terv is jelentős legitimációt nyerjen, elfogadottsága, támogatottsága erősödjön. Meggyőződésünk, hogy ez a konzultatív tervezési hozzáállás előfeltétele annak, hogy a lakosság és a különböző érdekcsoportok képviselői magukénak érezzék a mobilitási tervet és az ahhoz tartozó intézkedéscsomagokat. Nagyobb társadalmi támogatottsággal könnyebbé válik a javasolt intézkedések megvalósítása is.
A különböző érintettekkel a partnerséget a tervezés, megvalósítás, fenntartás különböző szakaszaiban is fent kívánjuk tartani a város.
 
A SUMP kidolgozása során a mobilitási terv tartalmi felépítésére vonatkozó javaslatokat vesszük figyelembe, melyek alapján a következő szempontokat követjük

-         átgondolt, következetes beavatkozási logika
-         közlekedési kérdések komplex kezelése, mely szakít az egyoldalú, hagyományos ágazati megközelítéssel
-         az infrastruktúra fejlesztések mellett hangsúlyosan megjelenik a szolgáltatásfejlesztés, a közlekedési komfort javítása
-         nem csak a város szűken értelmezett területe, hanem a közlekedési szempontból releváns vonzáskörzete is figyelembe vételre kerül a SUMP készítése során
-         illeszkedik a különböző szintű városi stratégiákhoz
-         a terv készítője épít a meglévő tervekre, az azokban összegyűjtött és rendelkezésre álló adat és információ tartalomra
-         a terv rövid távú operatív (2023-ig szóló) illetve közép és hosszú távú fejlesztési stratégiát (2030-ig szóló) is tartalmaz
-         a SUMP nyelvezetében és terjedelmében figyelembe vételre kerül a dokumentum azon jellege, hogy a társadalom szélesebb körű rétege számára készül
A készítendő SUMP szervesen illeszkedik Veszprém MJV eddig megalkotott stratégiai dokumentumaihoz, melyek az alábbiak:

-        Településfejlesztési Koncepció
-        Integrált Településfejlesztési Stratégia
-        Veszprém MJV Intermodális Pályadvar és kapcsolódó Közösségi Közlekedési Fejlesztések – Megvalósíthatósági Tanulmány
-        Gazdasági Program
-        Környezetvédelmi Program
-        Helyi Esélyegyenlőségi Program
-        Energetikai Stratégia
-        Befektetésösztönzési Stratégia
-        Egyéb helyi szintű stratégiák, programok
 
A fentebb felsorolt dokumentumokban, stratégiákban foglalt mobilitásoz kapcsolódó fejlesztési elemek a készülő SUMP-ban ismét áttekintésre, újragondolásra kerülnek, illetve nem csak a helyi, hanem a megyei, térségi illetve a releváns országos szintű ágazati, közlekedésfejlesztési tervek is beépülnek a létrejövő Fenntartható Városi Mobilitási Tervbe.
A SUMP elkészítésére vonatkozó teljesítései határidő (a tanulmányt készítő vállalkozással történt szerződéskötés alapján): 2017. március 31.
 
 

Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007