Polgármesteri Hivatal épületének energetikai megújítása

 

A projekt címe:
„Polgármesteri Hivatal épületének energetikai megújítása és Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv készítése”

A projekt azonosítószáma:

TOP-6.5.1-15-VP1-2016-00002

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 368 037 544 forint

A projekt összköltsége:368 037 544 forint

A támogatás mértéke %-ban: az elszámolható költségek 100 %

A projekt zárás várható időpontja: 2018. február 28.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt tartalmának bemutatása:

Veszprém, Óváros tér 9. szám alatti, 280 hrsz. ingatlanon lévő, a Polgármesteri Hivatalt magába foglaló VÁROSHÁZA épületegyüttese (A,B,C épület) – mely a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és az önkormányzat működtetésében áll – az XIX század végén épült épületek átépítésével, összekapcsolásával 1985-1993 között épült meg. Mára energetikailag kedvezőtlen állapotúvá vált, így jelentős energiaköltségekkel fenntartható épület.

Az épület megújítása során az alábbi, kapcsolódó tevékenységek megvalósítására kerül sor:

Az A és B épület részleges – C épületnél teljes – külső vagy belső oldali hőszigetelése az építészeti, városképi adottságokhoz igazodva.

Az épület külső nyílászáróinak cserélése – az A épület főbejárati ajtóit kivéve (a főbejárati ajtók 2014-ben kerültek kicserélésre)

A lapos tetős födémek hőszigetelése

Projektarányos akadálymentesítés - rámpa kialakítása az A épületben és felvonók cseréje. (A B és C épületnél az építészeti adottságok miatt nem lehetséges. Az ügyfélszolgálat az A épületben található.)

Fotovoltanikus HMKE rendszer telepítése – mivel az A és B épület helyi védelem alatt áll, műemléki területen fekszik, a telepíthetőség korlátozott

Az egyes épületek Energetikai besorolása az energetikai tanúsítvány szerint: „A” épület (főépület) „EE”, a B épület „FF”, míg a „C” épület „HH”. A projekt megvalósításával az épületegyüttes energetikai besorolása az A épületnél „CC”- re, a B épület „DD”- re, míg a „C” épület „CC”- re változik. Az egyes épületek energiafelhasználása – a vizes falak szigetelésének, részleges hőszigetelésnek, a még nem cserélt homlokzati nyílászárók –- cseréjének, valamint a telepítendő 21 kWp teljesítményű naperőműnek is köszönhetően jelentősen csökken.

Megbízható, korszerű rendszer kerül kiépítésre, melynek a karbantartási-pótlás költségei, és az ehhez kapcsolódó személyi jellegű kiadások is csökkennek. A költségek csökkenésével az hatékonyabban működtethető az igazgatási funkció, fejlesztési források keletkeznek.

A létrejött eredmények minél szélesebb körű terjesztésével a lakosságot is arra ösztönözzük, hogy energetikai beruházásokat hajtsanak végre.

A pályázat magában foglalja továbbá egy Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítését, amely megfelel a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége elvárásainak, a kezdeményezéshez történő csatlakozás érdekében. A Polgármesterek Szövetsége kezdeményezés átfogó megközelítést alkalmaz az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésével és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatban.

A SECAP egy kiindulási kibocsátásleltáron (BEI) és az éghajlattal kapcsolatos kockázatokra és sebezhetőségekre vonatkozó értékelés(ek)en (RVA-k) alapul, amelyek az aktuális helyzetet elemzik. Ezek az elemek alapját képezik egy átfogó intézkedéssorozat meghatározásának, amelyet a helyi önkormányzatok annak érdekében terveznek végrehajtani, hogy elérjék az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésével és az alkalmazkodással kapcsolatos céljaikat.

 

 

Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007