Laczkó Dezső Múzeum épületének energetikai megújítása

 
A projekt címe:

Laczkó Dezső Múzeum épületének energetikai megújítása

A projekt azonosítószáma:

TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00003

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 108 100 000 forint

A projekt összköltsége: 147 320 058 forint

A támogatás mértéke %-ban: az elszámolható költségek 100 %

A projekt zárás várható időpontja: 2019.12.31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata üzemeltetésében álló, Erzsébet sétány 1. alatt levő Laczkó Dezső Múzeum épületének energetikai-hőtechnikai korszerűsítésére kerül sor.

A tervezett korszerűsítés azért vált szükségessé, mert a Medgyaszay István tervei alapján megépített, 1925-ben megnyitott épület homlokzati nyílászárói elavultak, nagymértékben leromlott állapotba kerültek. Az akkori beépített anyagok a jelenlegi elvárásokhoz képest gyengébb energetikai jellemzőkkel bírnak, így az épület egésze messze nem felel meg a jelenleg érvényben lévő hőtechnikai követelményeknek. Üzemeltetése jelentős anyagi ráfordítást kíván a tulajdonos-üzemeltetőtől.

A projekt legfőbb célkitűzése tehát az épület olyan jellegű energetikai korszerűsítése, mely a földgáz energia felhasználásának csökkentése következtében költségmegtakarítást eredményez.

A projekt eredménye nemzetgazdasági szinten mérhetően hozzájárul az energiaellátás biztonságának növeléséhez és az energiaimport-függőség csökkentéséhez.

A pályázati felhívás előírásainak megfelelően kötelezően megvalósítandó tevékenységként részleges akadálymentesítésre, valamint az azbeszt tartalmú héjazat cseréjére is sor kerül.

Energetikai célú beavatkozások:

- homlokzat hőszigetelése
- nyílászárók cseréje
- padlásfödém és pincefal hőszigetelése
- fűtéskorszerűsítés (időjárás követő szabályozás, hőleadók ellátása termosztatikus szelepekkel)
Állagmegóvási célú beavatkozások:
- pincefalak utólagos vízszigetelése és épület körüli szivárgórendszer kialakítása
- földszint feletti lapostető (erkély) utólagos vízszigetelése.

I. Az épület külső oldali hőszigetelése

A jelenlegi falszerkezet nem teljesíti a vonatkozó rendelet költségoptimalizált követelményszintjét, rossz a hőszigetelő képessége, ezért jelentős hőveszteséget okoz.

A fejlesztés során az épületre homlokzati hőszigetelés kerül fel (Kizárólag a vakolt homlokzati felületeken, a kőburkolatos részeken nem történik beavatkozás) homlokzati színezéssel takarva. Az anyag javítja a mélyszerkezet hőszigetelő képességét, mely így teljesíti a rendelet költségoptimalizált követelmény szintjét. A szerkezet páraáteresztő képessége megmarad, ezáltal az épület hőtechnikai adottsága jelentősen javul és az állagmegóvása is teljesül.

II. Az épület külső nyílászáróinak cserélése

Az épületben található nyílászárók legtöbbje eredeti, a jelenlegi ablak- és ajtószerkezet egyike sem teljesíti a rendelet költségoptimalizált követelményszintjét, rossz a légzárása és a hőszigetelő képessége, ezért jelentős hőveszteséget okoz. A projekt keretében a jelenlegi nyílászárók egy korszerű (U=1,15-re) típusra történő cseréje valósulhat meg, amely javítja a szerkezet hőszigetelő és légzárási képességét jelentős költségmegtakarítást eredményezve. A műtárgyak UV védelme érdekében a kiállító terekben a külső üvegréteg speciális fólia bevonatot kap, amely legalább 99,9%-os UV védelmet biztosít.

III. Fűtéskorszerűsítés

A pályázat keretében lehetőség nyílik egy időjárás változásait követő, automatizált szabályozó rendszer kiépítése, illetve a termosztatikus szelepek segítségével lehetőség nyílik a különböző kiállítóterek és egyéb helyiségek egyedi szabályozhatóságára. Az automatizált rendszer elősegíti az épület energiatakarékos működését, emberi beavatkozás igénybevétele nélkül.

IV. Padlásfödém és pincefal hőszigetelése

A komplex épületenergetikai fejlesztés részeként a tetőfödém hőszigetelést valamint új, csapadékvíz elleni szigetelést kap.

A szigeteletlen pincefalak jelenleg nedvesedés és sókiválás jeleit mutatják, különösen a rétegvizeknek kitett hátsó homlokzat mentén, de kisebb mértékben szerte az alagsorban is. Állagmegóvási szempontból szükséges a talajjal érintkező tartófalak utólagos vízszigetelése, és a feltárásuk alkalmat ad a külső oldali hőszigetelésre is.

A projekt egyéb célkitűzései:

- az energetikai korszerűsítéssel az épület kisebb fenntartási költségekkel legyen üzemeltethető, a távhő felhasználásának csökkentése következtében költségmegtakarítást eredményezzen.

- a projekt eredménye nemzetgazdasági szinten mérhetően járuljon hozzá az energiaellátás biztonságának növeléséhez és az energiaimport-függőség csökkentéséhez.

A pályázati felhívás előírásainak megfelelően akadálymentesítésre is sor kerül.

 

 

 

 

Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007