Egészségház építése

 

A projekt címe: 
„Egészségház építése”

A projekt azonosító száma: 

TOP-6.6.1-15-VP1-2016-00001

A kedvezményezett neve:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 126.000.000 forint

A Kedvezményezett által vállalt önrész: 48.957.816 forint

A projekt összköltsége: 174.957.816 forint

A támogatás mértéke %-ban: az elszámolható költségek 100 %

A projekt zárás várható időpontja: 2018. február 15.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt tartalmának bemutatása:

Az „Egészségház építése” projekt keretében az Önkormányzat vállalta, hogy az egészségügyi közszolgáltatások lakossági ellátására a Kabay János utcai ingatlanán egy új, korszerű egészségházat létesít. Három felnőtt háziorvosi ellátást biztosító orvos és két területi védőnői ellátást nyújtó védőnő munkavégzési, feladatellátási körülményei, szolgáltatási és infrastrukturális feltételei újulnak meg a fejlesztéssel.

Az Ádám Iván utca 1. szám alatti ingatlanon a korszerűtlen orvosi telephelyek megszűntek, a 22., 23. és 24. számú körzetet ellátó három háziorvosi vállalkozás 2016. április 1-jétől ideiglenesen az Önkormányzat által a Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézet Komakút téri épületében bérelt háziorvosi rendelőkbe költözött, és jelenleg az eredeti feladatellátási-megállapodásukban foglalt rendelési időben változatlanul ellátja feladatait.

A Cserhát lakótelep 1. szám alatt működő 78. sz. védőnői tanácsadó szintén korszerűtlen, nem felel meg a szabályzókban foglaltaknak bővíthetőségét és felszereltségét tekintve sem. Az épület nem akadálymentes, későbbi akadálymentesítése sem megoldható, megközelíthetősége pedig nem felel meg az ÁNTSZ előírásaiban foglaltaknak.

A Kabay utcai egészségházban orvosonként 11 rendelő és a 2 védőnőnek egy megfelelően kialakított védőnői tanácsadó segíti majd munkáját.

Az új épületbe költöző háziorvosok: dr. Gergelyi Ákos, dr. Kisvarga Magdolna és dr. Sinka László, az egészségházba költöző védőnők Barabásné Fehér Krisztina és Szalainé Domján Réka.

Az új helyszínen is megmarad a 3 havonta tartott kiscsoportos babamasszázs oktatás, illetve a nagy igényre való tekintettel tervezetten baba-mama klub indul.

Az épület kialakítása teljeskörű, komplex akadálymentesítéssel történik, kis energia-felhasználásúépületkerül kialakításra, a telken belül helyezik el az OTÉK előírásoknak megfelelő 10 parkolót – melyek közül 1 db mozgáskorlátozottak számára kialakított.

A létesítmény nyugati részen a három háziorvosi rendelő, a Kabay János utca felől a védőnői tanácsadó – az előírásoknak megfelelően – külön bejáraton keresztül lesznek megközelíthetőek.

További részletek és dokumentumok itt >>

 

 

Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007