Csapadékvíz elvezetés I. ütem

 
A projekt címe:
„Csapadékvíz elvezetés I. ütem  Kertváros csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem”

A projekt azonosító száma:

TOP-6.3.3-15-VP1-2016-00001

A kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 290 millió  Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt zárás várható időpontja: 2018. május 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg az Új Széchenyi Terv Terület- és településfejlesztési Operatív Programjának keretében.

A projekt tartalmának bemutatása:

A tervezett beruházás Veszprém belterületén valósul meg, és jelen projekt révén mintegy 1322 fm csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése, kapacitás bővítése történik meg.

Alapvető környezeti probléma, hogy a városban több ütemben, nem egységes koncepció szerint  épült ki a csapadékvíz elvezető rendszer, sok helyen hiányos, így jelen fizikai állapotában nem felel meg a területen hulló csapadékvizek biztonságos módon történő elvezetéséhez szükséges feltételeknek.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési céljai közt régóta kiemelt jelentőségű a település infrastruktúrájának fejlesztése, ezen belül is kiemelt helyen szerepel a belterületi csapadékvíz-elvezetés rendezése, így elmondható, hogy a projekt integráltan kapcsolódik a település fejlesztési koncepciójához.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának jelen projektjével a belterületi csapadékvíz elvezetési fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése történik meg.

A projekt keretében a beavatkozások Veszprém Kertváros városrészében a Budapest út, Balaton, Kabay János, Tulipán, Mikszáth, Muskátli és Rózsa utcákban valósulnak meg.

Veszprém Kertváros városrész meglévő csapadékvíz elvezetése zárt csapadékvíz elvezető hálózattal történik a Veszprémi Séd patakba. A csapadékvizeket a Budapest úti és az Ady utcai főgyűjtők gyűjtik össze. Néhány utcában nincs kiépítve csapadékvíz elvezető létesítmény, itt a csapadék az útburkolaton, az útszegély mellett szabályozatlanul folyik és jut el a csapadékvíz elvezető csatornákig. A tervezési terület csatornázatlan utcáiban jelentős gondokat okoznak a nagy intenzitású, hirtelen lezúduló csapadékok. Az elmúlt évtizedekben jelentősen megnövekedett az érintett csatornák vízgyűjtő területén a burkolt felületek aránya, ami jelentősen növelte a lefolyás gyorsaságát és mennyiségét.  A Budapest utcában a meglévő zárt rendszerű csapadékcsatorna többnyire még képes elvezetni a városrészen összegyűlt vizeket, azonban a pályázat keretében és következő ütemek során kiépítendő csapadékvíz elvezető művek által szállítandó-, megnövekedett mennyiséget már nem képes biztonságosan elszállítani ezért annak bővítése szükséges.

A Kertváros városrészben mielőbbi beavatkozásra van szükség a belterületi csapadékvíz elvezetés rendezését illetően. Ez egyrészt a meglévő csapadékvíz elvezető csatornák átépítésével, kapacitás bővítésével másrészt új csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével lehetséges.

A beruházás elemei:

- Budapest úton a meglévő főgyűjtőként funkcionáló zárt rendszerű csapadékvíz elvezető csatorna kapacitás bővítése

- Zárt rendszerű csapadékvíz elvezető csatorna építése a Tulipán, Mikszáth Kálmán, Muskátli, Rózsa, Balaton és Kabay János utcákban, csatlakozva a településrészen már megépült zárt rendszerhez.

A városrészekben kiépült csapadékvíz elvezető csatorna kapacitás bővítése hozzájárul a további környezeti káresemények vízkárok megelőzéséhez. Az eddig csapadékvíz elvezetéssel nem rendelkező utcákon a kiépített zárt rendszerű csapadékcsatorna megvalósítása hozzájárul a térségben található és érintett felszíni és felszín alatti vizek megfelelő minőségének biztosításához, a belterületre hullott csapadékvizek rendezett elvezetéséhez.

A tervezett beruházás hozzájárul az igényes és komfortos lakókörnyezet kialakításához a környezeti károk csökkentéséhez.

 

 

Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007