Veszprém integrált településfejlesztés, belváros funkcióbővítő rehabilitációja I/B ütem

KDOP-3.1.1/D1-14-k2-2014-0001 kódszámú pályázat

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága kiemelt integrált funkcióbővítő felhívást jelentetett meg azon megyei jogú városok számára, ahol már legalább egy funkcióbővítő típusú projektjavaslat fizikailag megvalósult.

A funkcióbővítő típusú fejlesztések alapvető célja a városi területek olyan integrált megújítása, amely érdemben hozzájárul ahhoz, hogy a város gazdasági és társadalmi aktivitása fokozódjék. Ennek során egyes városi funkciók megerősítését vagy szükség szerinti bővítését szolgáló beruházások kerülnek támogatásra. Az adott terület fejlesztési céljai érdekében megújításra kerülhet a környezet, az infrastruktúra, megóvják és hasznosítják az épített örökség értékeit, ösztönzik a gazdasági tevékenységeket, a közcélú funkciók illetve közszolgáltatások bővülését, megújítását.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. március 7-én benyújtotta a „Veszprém integrált településfejlesztés, belváros funkcióbővítő rehabilitációja I/B ütem” című projektjavaslat dokumentációt a Közép Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. A projektjavaslat által lehetőség nyílik a belváros rehabilitáció első üteméhez hasonló módon közterületi megújításra, intézmény megújításra, gazdasági funkció kialakítására, meglévő funkció megújítására valamint soft elemek megvalósítására.

A Kormány a projektjavaslatot az 1209/2014. (IV.1.) Kormány határozatában nevesítette  és 567.500.000 forint támogatást ítélt meg. A projekt azonosító száma: KDOP-3.1.1/D1-14-k1-2014-0001.

Támogatási intenzitás: 81,78%. A Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.

A projektnek fizikailag legkésőbb 2015. június 30-ig meg kell valósulnia.

A projekt megvalósítására kizárólag konzorcium keretében van lehetőség.

A konzorcium vezetője: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek:

 • Városi Művelődési Központ
 • SÉD-COOP 2000 Vagyongazdálkodási, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Magyar Nemzeti Levéltár (Veszprém Megyei Levéltára)
 • Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény.

A projektben megújított területek és a megújítás műszaki tartalma: 

A közterületi fejlesztéseknél alapvetően a jelölt beavatkozási területek támfalai, lépcsői, burkolatai kerülnek megújításra a szükség szerinti részleges, illetve esetenként teljes megújítással. A cél, hogy megjelenésében minőségi változást mutasson, illeszkedjen a megújult Kossuth utcához, közterületi elemeivel, közterületi bútorokkal, növényzettel, stb. ne csak esztétikai minőségi változást hozzon, hanem hangulatos, kreatív, valós funkcióbővülést eredményezzen.


I. jelű beavatkozási terület:

A Jutasi út nyugati oldalán lévő járda, támfal és lépcsők rekonstrukciója, a Kossuth L. u. 21. szám alatti társasház mögötti terület felújítása

A Kossuth Lajos.u. 21. szám alatti épület északi oldalánál

 • 3 db hulladék tároló sziget térburkolatának kialakítása
 • út- és járdaburkolat megújítása
 • zöldterület felújítása
 • térvilágítás megújítása
 • a meglévő, rossz állapotú támfal megújítása
 • utcabútorok kihelyezése.

II. jelű beavatkozási terület:

Budapest út 4. (OTP) irodaház déli oldalán található terület rendezése

 • járda- és térburkolat átépítése
 • meglévő műkő támfalak felújítása
 • zöldterület felújítása
 • utcabútorok kihelyezése
 • térfigyelő rendszer kiépítése.

III. jelű beavatkozási terület:

A Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyugati oldalán, a főbejárat előtti közterület valamint az épület külsejének megújítása.

 • homlokzat felújítása nyílászárók cseréjével   
 • út- és járdaburkolat átépítése
 • finombeton padok és ülőkockák kihelyezése
 • kerékpártárolók kihelyezése
 • csapadékvíz elvezetés kialakítása
 • utólagos vízszigetelés
 • térfigyelő rendszer kiépítése.

IV. jelű beavatkozási terület:

A Hangvilla melletti park megújítása

 • térburkolat megújítása
 • utcabútorok, hulladékgyűjtők kihelyezése
 • zöldterület felújítása
 • térfigyelő rendszer kiépítése.

V. jelű beavatkozási terület:

Kossuth L. u. – Bagolyvári u. – Főposta tér által határolt tömbbelső

 • burkolat felújítása, új burkolat kialakítása
 • lépcsők és rámpák javítása
 • új acélkorlátok kihelyezése a lépcsők és a rámpa két oldalára
 • lépcsőt kísérő beton támfalak felújítása
 • rendezvények megtartására alkalmas terület készítése
 • új pergola készítése
 • utcabútorok és hulladékgyűjtők kihelyezése
 • zöldterület felújítása
 • térfigyelő rendszer kiépítése.

Gazdasági funkció

Vár Áruház homlokzat felújítása

 

Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007