Gyulafirátóti csapadékvíz elvezetése

„Gyulafirátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése”

KDOP 4.1.1/E-11-2011-0007

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011 őszén pályázatot nyújtott be „Gyulafirátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” címmel a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” című konstrukciójára. A pályázat első fordulójában a források szűkössége miatt nem kapott támogatást az önkormányzat, de 2012 novemberében már a pályázat közel 150.000.000 Ft összegű támogatásban részesült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Regionális Operatív Program Irányító Hatósága által. A támogatási szerződés aláírása 2013. január 17-én megtörtént, ezzel a pályázat a megvalósítási szakaszba lépett.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes vállalkozó átvette munkaterületet és megkezdte a kivitelezést. A kivitelezés befejezésének tervezett határideje: 2013. november 15.

A projekt összköltsége: 169 018 044 Ft

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 152 116 240 Ft

A támogatás intenzitása: 90 %

Önerő mértéke: 10 %

A projekt megvalósításának kezdete: 2013.07.22.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2014.04.30.

Finanszírozó: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Közreműködő Szervezet: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A projekt célja a nagy csapadékvizek elvezetésének elősegítése, a területre hulló csapadékvíz rendezett elvezetése, a lakóterület védelme, az útburkolat pályaszerkezet víztelenítése.

Az elnyert pályázati támogatással az önkormányzat Gyulafirátót vízrendezési szempontból legfontosabb feladatának megoldását tűzte ki célul, a „Gyulafirátót ÉNy-i városrész csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” címmel. A projekt célja a nagy csapadékvizek elvezetésének elősegítése, a területre hulló csapadékvíz rendezett elvezetése, a lakóterület védelme, az útburkolat és a pályaszerkezet víztelenítése alapfeltételeinek megteremtése.

A pályázat műszaki tartalma:

A Zirci úton a temető felőli oldalon az északi községhatár és a Pásztor utca között az árkot előre gyártott elemekkel burkolják. A kül- és belterületről érkező csapadékvíz fogadására burkolt medret alakítanak ki ezen a szakaszon.

Pásztor utca Zirci út felőli részén és a Posta utcában a Zirci út és a Rátóti Séd között a csapadékvíz fogadására az árokban burkolt medret alakítanak ki. A fenti az utcákon megtörténik a kocsibejárók helyén az eredeti burkolatok helyreállítása és a szükséges fedlapok kiépítése is.

A Pásztor utca és a Posta utca között, a telkek végén haladó árok mederrendezése a beton ágyazatba rakott terméskő burkolat javításával történik.

A Kolostor utca felső végén, az utca mély pontján csapadékvíz elvezető folyókát alakítanak ki.

A Vizi utca egy részén új, mély fekvésű csapadékvíz elvezető zárt csatorna épül. 

A Pásztor utca felől az útburkolaton, a szabadon érkező felszíni vizeket víznyelő folyókarács gyűjti össze, majd a folyókák bekötésével a csapadékvizet bevezetik meglévő csapadékvíz csatornába.

A külterületekről érkező csapadékvizeket jelenleg áteresz vezeti az utca alatt a Rátóti Sédbe. Itt egy szakaszon csak egy cső található az eredeti vízjogi engedély szerinti kettő helyett. A projektben az ikerátereszt teljes hosszúságában kiépül.

A projekt keretében készülő létesítmények alapjául szolgálnak egy későbbi megfelelő felszíni vízelvezetést biztosító út-, és közterületi rekonstrukciónak.

Rendeződik a Rátóti Séd medre a Vizi utcában a Pásztor utca és a Posta utca között. A támfalak megerősítésével, helyenként új, előre gyártott beton mederburkolat épül. A csapadékvíz elvezető árokban burkolt kisvízi medret valamint füves burkolatú nagyvízi medret alakítanak ki.  A beszűkült szakaszon, nagyobb keresztmetszetben mederburkoló elemek elhelyezése történik, így a csapadékvíz levezetés, továbbá a rendszeres megelőző karbantartás lehetősége biztosított.

Kapcsolat:

Közreműködő Szervezet:
KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft
H-8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. emelet
T: +36 22 513 370
 
Kedvezményezett:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cím: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Tel.: +36-88-549-100
Web: www.veszprem.hu

További információ:

Az Európai Uniós projektekről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el:

 

            

 

 

Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007