Természettudományos közoktatási laboratórium

Természettudományos közoktatási laboratórium kialakítása a veszprémi Ipari Szakközépiskola és Gimnáziumban

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0061

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázati felhívásra „Természettudományos közoktatási laboratórium kialakítása a veszprémi Ipari Szakközépiskola és Gimnáziumban” címmel, amit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 2012.12.13-ai döntése értelmében támogatásban részesített. Ennek eredményeként a Támogatási Szerződés 2013.04.16-án lépett hatályba.

Kedvezményezettek: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Főpályázó) és Klebelsberg Intézményfenntartó Központ konzorciuma (Konzorciumi partner)

A projekt összköltsége: 335.394.574 Ft (Önkormányzat: 315.290.348 Ft; KLIK: 20.104.226 Ft)

A támogatás intenzitása: 100 %

A projekt megvalósításának kezdete: 2013. 06. 14

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. 02. 13

Közreműködő Szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Veszprém szellemiségének alapvető európai értékrendjét az oktatásban kell és lehet kimutatni. Éppen ezért Veszprém Megyei Jogú Város elsődleges célja a közoktatás modernizációja, a nevelés-oktatás feltételeinek, minőségének javítása, valamint egy olyan közoktatási rendszer kiépítése és költséghatékony működtetése, amely a gyermekek és fiatalok fejlődését, személyiségük gazdagítását segíti elő. A projekt ezen felül támogatja a pedagógus szakma megújítását, a szociális tartalmú kompetenciák erősítését, a potenciális emberi erőforrások kibontakoztatásának biztosítását és az életminőség javítását. 

A projekt keretében egy modern technológiával felszerelt, a korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelő fizika, kémia, biológia szaktantárgyak oktatását segítő iskolai laboratórium került kialakításra, amely több iskola tanulóit és szaktanárait képes fogadni. A tanterem 2014. április 23-án kerül átadásra ünnepélyes keretek között, az átadón beszédet mondott többek között Porga Gyula, Veszprém város polgármestere, Szauer István, a KLIK veszprémi tankerületének igazgatója, valamint Irányi László, az intézmény vezetője is. 

A laboratórium megépítése és korszerű eszközökkel történő felszerelése ugyanakkor a projektnek csupán egy kisebb része, a nagyobb feladatot a tevékenységek elvégzéséhez szükséges tudásbázis létrehozása jelenti. Ennek keretében speciális szaktudást garantáló képzések lebonyolítása, kísérletek digitalizálása és terjesztése, az oktatáshoz szükséges széleskörű tananyag kifejlesztése is megtörténik, melyek jelentősen hozzájárulnak a színvonalas és gyakorlatias órák megvalósításához.

A kialakításra kerülő modern technológiával felszerelt és a korszerű szemléltetés minden elvárásának megfelelő oktató- és kutatólabor speciális lehetőséget nyújt a diákok természettudományos kompetenciáinak fejlesztéséhez az innovatív, kísérleti tevékenységek végzésével. Az általános oktatási mechanizmusokat kiegészítő és az arra épülő kísérleti és kutató tevékenységek hozzájárulnak a diákok természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztéséhez, természettudományos szemléletük formálásához.

Továbbá az oktató-, kutatólabor kialakításának és kiváló felszereltségének köszönhetően a természettudományos végzettséggel rendelkező pedagógusok specifikus lehetőséget kapnak a környezettudatos szemlélet közvetítése, a  környező világ „működési” mechanizmusainak, összefüggéseinek megláttatása. A kutató és kísérletező munkákat támogató korszerűen felszerelt labor már önmagában hozzájárul a gyermekek érdeklődésének, kíváncsiságának felkeltéséhez a természettudományos ismeretek iránt, és mivel az eszközök nem csak korlátozottan állnak majd a pedagógusok rendelkezésükre így a rendszeres foglakozásoknak köszönhetően a diákok kíváncsisága elhivatottsággá alakul a további természettudományos ismeretek megszerzésére.

A program hozzájárul a tanulók környezettudatos gondolkodásmódjának fejlesztéséhez is. Környezettudatos nevelés nélkül nem lehetnek sikeresek a város és az oktatási intézmények társadalmi fejlődés érdekében tett erőfeszítései. Az oktatási intézmények - a várostámogató tevékenységének köszönhetően - több olyan program megvalósításában is részt vesznek, ahol ezek a nevelési célkitűzések elsődleges fontossággal esnek latba.

A projekt céljai:

 • Olyan közoktatási rendszer kiépítése és költséghatékony működtetése, amely a gyermekek és fiatalok fejlődését, személyiségük gazdagítását segíti elő,
 • Természettudományos ismeretek népszerűsítése,
 • Egyedi, speciális tehetséggondozás biztosítása,
 • A természettudományos pályák népszerűsítése, 
 • A természettudományok társadalmi fontosságának erősítése,
 • A pedagógusok önálló ötleteinek, elképzeléseinek megvalósítása, valamint az így létrejövő innovációk oktatásba való beépítése, az eredmények széles körben való elterjesztése, 
 • Nő azoknak a nyilvános fórumoknak a száma ahol a diákok és a szaktanárok kvalifikáltabb tudásuknak köszönhetően megjelenhetnek,
 • Olyan tér biztosítása a közoktatásban részt vevő intézményeknek, ahol lehetőség van az együttműködésre a diákok környezettudatos ismereteinek erősítésére,
 • Infokommunikációs technológiák népszerűsítése,
 • A partnerintézmények együttműködési kapcsolatainak javítása,
 • a közoktatás területén bevezetésre kerüljenek új tanulásszervezési módszerek, korszerű oktatási technikák.

A program tartalma: 

 • Természettudományos laboratórium kialakítása (felújítás, átalakítás),
 • •Jelentős informatikai és oktatást segítő kísérleti eszközbeszerzés,
 • Szakmai megvalósítók foglakoztatása,
 • Tanórán kívüli oktatások szervezése az Ipari szakközépiskola és Gimnázium, valamint a bevont általános iskolák számára,
 • Tananyagfejlesztés, tanulói és tanári munkafüzetek kialakítása több évfolyamra,
 • Digitális labornapló elkészítése és üzembe helyezése,
 • Kísérletek digitalizálása,
 • Disszeminációs rendezvények szervezése,
 • Pedagógiai továbbképzések a megvalósító intézmény és a bevont partnerek tanárai számára egyaránt.

Projektbe bevont más fenntartó által fenntartott nevelési-oktatási intézmények: 

1. Herendi Általános Iskola és AMI 
2. Endrődi Sándor Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 
3. Tasner Antal Általános Iskola 
4. Lőrincze Lajos Általános Iskola 
5. Kinizsi Pál Általános Iskola és AMI 
6. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola – Tótvázsonyi Tagiskola
7. Vörösberényi Általános Iskola 
8. Ady Endre Általános Iskola és AMI 
9. Gábor Áron Általános Iskola 
10. Csopaki  Általános Iskola 
11. Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

Az Ipari Szakközépiskola és Gimnáziumból 760 fő, a partnerintézményekből 484 fő, azaz összesen 1.244 diák kerül bevonásra a projektbe. 

 

Az oktatási órák 2014. szeptember közepétől 2020 februárjáig folyamatosan valósulnak meg.

Kapcsolat:

Közreműködő Szervezet:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Tel.: +36-1-273-4250

Kedvezményezett:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Cím: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Tel.: +36-88-549-100
Web: www.veszprem.hu

További dokumentumok:

Sajtóközlemények:

Út a jövőbe - világszínvonalon (Napló, 2014. április 23.)

Közelebb a természettudományhoz (Vehír.hu, 2014. április 24.)

 

            

 

 

Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007