Véghely-díjat kapott Durmics Zsuzsanna
2019. július 01. hétfő, 07:32 Közéleti hírek

2019-ben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kiemelkedő szakmai munkája, valamint példamutató közszolgálati tevékenysége elismeréseként Durmics Zsuzsanna részére Véghely-díjat adományozott.

Durmics Zsuzsanna Veszprémben a Vetési Albert Gimnáziumban érettségizett, majd 1999-ben szerzett diplomát a Janus Pannonius Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Karán építészmérnökként és építész szakos mérnöktanárként.

2015-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karán okleveles építőmérnökként diplomázott. Pályája elején műszaki előkészítőként dolgozott.

2001-ben került Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához, ahol kezdetben építéshatósági ügyintézőként tevékenykedett, majd 2012-től a Veszprémi Csoport csoportvezetője lett. 2016. március 1. óta a Városépítészeti Iroda vezetője.

Durmics Zsuzsanna az általa betöltött munkakörben - akár ügyintézőként, akár vezetőként - feladatait a legmagasabb szintű szakmai igényességgel és köztisztviselői elhivatottsággal végzi. Az építéshatósági tevékenységben lehetőséget lát arra, hogy a város méltán híres természeti és építészeti örökségének megőrzésében és gazdagításában részt vegyen, együttműködve a településrendezési-, fejlesztési, városüzemeltetési feladatokat ellátó hivatali szervezeti egységekkel.

Fontosnak tartja, hogy az általa irányított Irodához forduló ügyfelek az anyagi- és eljárási szabályok betartása mellett, a tisztességes eljáráshoz való jog érvényre jutásával, gyors és hatékony hatósági eljárás lefolytatásával találkozzanak.

Mind a hivatali feladatellátás során megnyilvánuló szakmai elkötelezettsége, szorgalma, mind humánus életszemlélete követendő példát állít a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői elé. 

Forrás: Veszprém.hu