Veszprémi pedagógusokat díjaztak
2018. június 08. péntek, 08:00 Közéleti hírek

Átadták a Ranolder-díjakat és a Borsi Lőrinc-emlékérmet csütörtök délután a Lovassyban.

A pedagógus-napra időzített díjátadón négy pedagógust díjaztak. A Ranolder-díjakat Likerné Pucsek Rózsa, Barták Péterné, Sándor Ágota és Vigváriné Nagy Ildikó kapta, a dr. Borsi Lőrinc-emlékérmet dr. Bertalan Gyuláné Hernádi Zsuzsanna vehette át.


Likerné Pucsek Rózsa egyetemi diplomájának megszerzése után nevelőtanárként kezdte pedagógusi pályáját. 1992 óta a Vetési Albert Gimnázium biológia- kémia szakos tanára, a Természettudományi Munkaközösség vezetője. Aktív résztvevője a Természettudományos Laboratórium pedagógiai fejlesztésnek, mely nem csak saját, hanem a város más iskolái részére is szakmai előmenetelt biztosít. A differenciált tanulásszervezés és a kooperatív munka elkötelezett híve. Diákjai számtalan versenyeredménnyel öregbítették az iskola hírnevét. Nagy hangsúlyt fektet a tehetséges tanulók fejlesztésére, míg a tanulási nehézségekkel küzdőket nagy türelemmel, empátiával tanítja. Munkájára a tanítással szembeni igényesség, következetesség, emberközpontú teljesítményorientáltság jellemző. Naprakész tudásával, együttműködési képességével, az érzelmi intelligencia fejlesztésére fordított energiájával követendő példát nyújt. Tanórán kívüli tevékenységek területén is jelentős szakmai sikerekkel büszkélkedhet.


Barták Péterné a főiskola elvégzése óta dolgozik a 2018-ban fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Veszprémi Báthory István Általános Iskola és Köznevelési Típusú Sportiskolában, ahol korábban tanítási gyakorlatát is végezte. 2007 óta ő az intézmény vezetője. Pedagógiai munkájára a folyamatos megújulás jellemző. Intézményvezetői feladatait precízen végzi, pedagóguskollégáit támogatva, munkájukat erősítve. Vezetői programjának célja az értékek megőrzése, a dinamikus belső iskolai élet fenntartása. Igényli kollégái véleményét, előtérbe helyezi a jó légkör kialakítását, a megfelelő információáramlást. Tiszteli kollégái önállóságát, fontosnak tartja folyamatos önfejlesztésüket. Vezetése alatt lett az iskola többek között Örökös Boldog Iskola, valamint akkreditált Tehetségpont is. Az iskola innovatív, tudásmegosztó szerepének erősítésére törekszik. 1998-ban Báthory emlékérem, 2013-ban pedig Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.


Sándor Ágota egyetlen munkahelye a tanítói diploma megszerzésétől napjainkig a Gyulafirátóti Általános Iskola volt, ahonnan 40 szolgálati év után vonul nyugállományba. Tevékeny részese volt annak a folyamatnak, melynek során az iskola Veszprém város saját arculattal rendelkező, sokak által kedvelt intézményévé vált. Munkájára igényes, nyitott, módszertanilag jól képzett tanítónő. Már 1988-ban eredményes munkájáért dicséretben részesítette a Művelődési Minisztérium, később tanácsosi címet is kapott. Módszertani felkészültsége és tapasztalata az alsó tagozatos munkaközösség meghatározó egyéniségévé tette. A felzárkóztatást ugyanúgy szívügyének tekinti, mint a tehetséggondozást. Számos versenyre készítette fel tanulóit, akik rendre szép eredményekkel öregbítették az iskola hírnevét. Elhivatott, precíz, alapos, barátságos, megfontolt. Személye és munkássága maradandó lesz az őt követő fiatal korosztály számára.


Vigváriné Nagy Ildikó 1980 óta dolgozik a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvodában. Munkáját elhivatottság, szakmaiság, gyermekszeretet, a közösségért érzett felelősség jellemzi. A különböző kézműves technikákat nem csak a gyermekekkel, hanem sok éven át munkaközösség formájában az óvodapedagógusokkal is megismertette. Folyamatosan fejlődni, megújulni kész pedagógus. Differenciált, egyéni bánásmódot alkalmazva sikereket ért el a tehetséggondozás terén. A nevelőközösség innovatív munkájában is jelentős szerepet tölt be. Kollégái szakmai fejlődését fáradhatatlanul segíti, valamint készséggel támogatja a pályakezdő óvodapedagógusokat és gyakornokokat. Kiemelkedő munkája segítségével a Vadvirág Óvoda országos szintű szakmai megbecsülésnek örvend. Gyógytestnevelőként szakmai rendezvényeken segíti a témában érdeklődő kollégáit. Munkájával nagymértékben hozzájárult az óvoda referencia intézményi és bázisintézményi minősítéséhez, az óvoda színvonalas működéséhez, fejlődéséhez, eredményeihez.


Dr. Bertalan Gyuláné Hernádi Zsuzsanna a közösségben végzett közel egy évtizedes példamutató tevékenységével érdemelte ki a 2018. évi Dr. Borsi Lőrinc-emlékérmet és oklevelet. Tanulmányait abban a devecseri általános iskolában kezdte, ahol egykor Gárdonyi Géza is tanított. Az író példája nyomán választott hivatást s szerezte tanítói diplomáját. 1977-től tanított Veszprémben. Fontosnak tartotta, ezért sok gondot fordított a tehetséges gyermekek fejlesztésére. Munkáját 1982-ben Miniszteri Dicsérettel, 1990-ben Kiváló Munkáért járó kitüntetéssel, később Szent Gellért- díj arany fokozatával ismerték el. Nevéhez fűződik az „Ovi-suli” program bevezetése is, mely kezdeményezést a város valamennyi iskolája átvette. A Laczkó Dezső Nyugdíjas Klubhoz való csatlakozása kezdetétől fogva nagymértékben kiveszi részét a szervezőmunkából.

 
Forrás: Vehír.hu
(Kép: Domján Attila)